Co nowego w bazach?

Czołowe miejsce na rynku baz danych jest dobrą pozycją wyjściową do walki o nowe rynki aplikacji internetowych. Liderzy rynku - IBM, Microsoft i Oracle - prześcigają się we wprowadzaniu nowych technologii do swoich baz danych.

Czołowe miejsce na rynku baz danych jest dobrą pozycją wyjściową do walki o nowe rynki aplikacji internetowych. Liderzy rynku - IBM, Microsoft i Oracle - prześcigają się we wprowadzaniu nowych technologii do swoich baz danych.

W roku 2000 systematycznie rośnie sprzedaż uniwersalnych systemów do zarzą- dzania bazami danych IBM DB2 UDB (Universal Database). Sprzedaż tej bazy na platformie Windows i Unix w I kwartale br. wzrosła o 66% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wersja 7., wprowadzona przed rokiem (w tym roku pojawiła się wersja 7.1), jest bazą opracowaną pod kątem obsługi Internetu. IBM promuje ją jako rozwiązanie przeznaczone zwłaszcza dla aplikacji handlowych biznes-biznes. Według producenta, baza pozwala na skrócenie czasu osadzania aplikacji i ponaddziesięciokrotne zmniejszenie czasu przeszukiwania witryny Web.

Ten ostatni wynik osiągnięto dzięki relacyjnej bazie w pełni rezydującej w pamięci serwera. Na rynku istnieją samodzielne bazy rezydujące np. TimesTen, ale nie współdziałają one bezpośrednio z bazą na dysku, jak w DB2. Wówczas albo wzrasta ryzyko zniszczenia zawartości bazy w razie awarii, albo trzeba ograniczyć stosowanie baz tylko do odczytu danych (np. w zastosowaniach analitycznych).

Wymianę danych biznesowych między aplikacjami handlu elektronicznego zapewnia wsparcie dla XML oraz możliwości zapisywania, odczytywania i przeszukiwania dokumentów XML w bazie.

Baza DB2 zawiera moduł Data Warehouse Manager do obsługi hurtowni danych i funkcje analityczne OLAP, dzięki zintegrowaniu z serwerem Essbase firmy Hyperion. Pozwala to bazom IBM konkurować z bazami Microsoftu, które mają wbudowane zbliżone funkcje analityczne. Obecnie baza DB2 UDB v. 7.x jest dostępna na wszystkie platformy IBM: OS/390, AS/400, AIX, OS/2 i Windows NT.

IBM ostatnio blisko współpracuje z SAP, największym dostawcą ERP i z Siebel Systems, liderem rynku CRM. Wprawdzie nadal większość instalacji SAP działa na bazie Oracle, ale - jak powiedział szef SAP - firma "nie zamierza wspierać konkurencyjnych Oracle Applications". Stąd zwrot SAP w kierunku IBM-a i Microsoftu.

Microsoft eksploruje dane

Microsoft Server 2000 jest ściśle związany z systemem operacyjnym Windows 2000. Korzysta z usług Active Directory i wbudowanej obsługi transakcyjnej (dawny MTS), stanowiącej obecnie część systemu operacyjnego. Podobnie jak poprzednia wersja, SQL Server 7 zawiera motor analityczny OLAP, który został obecnie uzupełniony funkcjami eksploracyjnymi (data mining). Wbudowany motor do eksploracji danych jest przeznaczony do tworzenia prognoz przy wykorzystaniu danych zgromadzonych w bazie. Jest to pierwszy na rynku serwer bazy danych, w który wbudowano rozszerzenia funkcjonalne do eksploracji danych i możliwości analityczne.

Microsoft znacznie polepszył wydajność bazy: na platformie Windows 2000 Datacenter baza SQL Server 2000 osiągnęła bardzo dobre wyniki w przypadku obsługi transakcji przy bardzo niskim koszcie na jedną transakcję.

Zasadniczą wadą SQL Server 2000 jest ograniczenie do jednej platformy systemowej Windows, co utrudnia tworzenie jednolitych aplikacji rozproszonych na wiele platform systemowych. Natomiast najważniejszą zaletą systemów do zarządzania bazami danych Microsoft jest niski koszt, zarówno bazy, jak i całej konfiguracji komputera. Microsoft SQL Server wypiera inne bazy z platformy Windows, ale nadal największe witryny Web działają na unixowych bazach IBM i Oracle.

Oracle realizuje obietnice

Wprowadzając Oracle8i, firma złożyła obietnicę stworzenia internetowego systemu plików iFS, zastępującego system operacyjny komputera. Internet File System jest dostępny od kwietnia br. jako bezpłatne uaktualnienie dla wszystkich użytkowników bazy Oracle8i. Ważną cechą iFS jest możliwość rozszerzania go za pomocą Javy i XML. Korzystanie z bazy danych jako składnicy dokumentów tekstowych i innych zapewnia wiele możliwości nie znanych przy składowaniu dokumentów w folderach dyskowych: możliwość przeszukiwania zawartości z poziomu dowolnej aplikacji, wypożyczania i zwracania przy zespołowym opracowaniu, kontrolę wersji itp.

W tym samym czasie Oracle zrealizował następną obietnicę: dostarczył tani, bazodanowy zestaw sprzętowo-programowy Raw Iron, złożony z komputera działającego pod kontrolą uproszczonego systemu operacyjnego Sun Solaris i bazy danych Oracle8i. Zestaw ten nie wymaga instalacji ani interwencji administratora i może służyć do uruchamiania wielu typów aplikacji, w tym również do obsługi handlu elektronicznego biznes-biznes i klienta indywidualnego. Oracle - wzorem Microsoftu i IBM - zamierza wbudować motor analityczny OLAP Express w bazę danych.

Aby zachęcić do stosowania bazy w serwisach internetowych, gdzie liczba klientów witryny jest niemożliwa do określenia, Oracle uprościł zasady licencjonowania. Obecnie opłata jest naliczana w tzw. uniwersalnych jednostkach mocy (powiązanych bezpośrednio z mocą obliczeniową procesorów serwera bazy), nie zaś za liczbę użytkowników. Ponadto Oracle ujednolicił cennik dla wszystkich regionów świata.

Kto wygra?

Trzy firmy: IBM, Microsoft, Oracle dominują na rynku. Mając praktycznie niewyczerpane zasoby finansowe, firmy te mniej więcej w tym samym tempie wprowadzają nowe technologie do swoich produktów. Przewaga IBM i Oracle ujawnia się jednak we wsparciu języka i technologii Java 2, stanowiących coraz częściej o akceptacji bazy do zastosowań w aplikacjach internetowych.

IBM ma dużą i wierną grupę klientów wśród tych, którzy zaczynali pracę na mainframe'ach i AS/400, a obecnie przenoszą swoje aplikacje na AIX lub Windows NT. Oferta Microsoftu kierowana jest do wszystkich klientów poszukujących jednolitości sprzętowej i programowej. Coraz lepsza skalowalność rozwiązań zachęca większe przedsiębiorstwa, poszukujące rozwiązań zastępujących dawne aplikacje i systemy. Oracle to zdecydowany lider rynku baz danych dla różnych wersji Unixa, w tym również Linuxa. Skutecznie konkuruje na rynku Windows, choć wydaje się, że przegrywa z Microsoftem w mniejszych firmach, które korzystają tylko z jednej platformy systemowej.


TOP 200