Co nowego w Walldorf

R/3, okręt flagowy SAP w wersji 4.0, oferuje nowe funkcje, dzięki którym częściowo powiększa przewagę, a częściowo dopiero nadrabia zaległości w stosunku do konkurentów.

R/3, okręt flagowy SAP w wersji 4.0, oferuje nowe funkcje, dzięki którym częściowo powiększa przewagę, a częściowo dopiero nadrabia zaległości w stosunku do konkurentów.

Kiedy firma SAP AG poinformowała, że czwarta wersja systemu wspomagającego zarządzanie R/3 będzie dostępna w maju br., wiadomo było, że premiera przyniesie zmiany na rynku tego typu systemów. SAP zdecydowała się na ściślejsze dostosowanie pakietu do potrzeb klientów konkretnych branż przemysłu dzięki znanym już z poprzedniej wersji tzw. IndustrySolutions. Branżowe rozwiązania dotyczą przemysłu samochodowego, chemicznego, farmaceutycznego, lotniczego i obronnego, a także wytwarzania dóbr konsumpcyjnych, usług, prowadzenia działalności handlowej. Osobne rozwiązanie przewidziano także dla produktów i usług inżynieryjno-budowlanych.

Większe możliwości ma moduł logistyczny R/3. Available-To-Promise Server (ATP), pozwala na ścisłe planowanie dostępności materiałów i innych zasobów na każdym odcinku łańcucha logistycznego w przedsiębiorstwie. ATP zarządza wewnętrznym popytem na surowce i części. Dotychczasowy brak ATP w systemie R/3 uważany był za jedno z jego głównych niedociągnięć. Zmierzając w kierunku wspomagania zarządzania zintegrowanym łańcuchem dostaw, wersja 4.0 systemu została wyposażona w narzędzia, ułatwiające współpracę między partnerami handlowymi, łącząc niektóre funkcje produkcji i zakupów.

Optymalizacja dotyczy również zarządzania przepływem produkcji w toku, np. funkcje obsługi linii produkcyjnych czy wsparcie standardu KANBAN. Standard ten, stosowany w systemie produkcji ciągnionej, jest coraz powszechniejszy w wielu gałęziach przemysłu, np. w branży motoryzacyjnej. Inne zmiany w module logistycznym dotyczą m.in. zarządzania danymi o produktach, przesyłkami i płatnościami, dystrybucją (komponent Distribution Resource Planning). Doceniono również rosnącą rolę dokonywania płatności z wykorzystaniem kart kredytowych.

Moduł kadrowy w wersji 4.0 rozwinięto o elementy, których obecność wymusiła coraz większa mobilność kadry przedsiębiorstw, a także globalizacja biznesu. Moduł zawiera rozwiązanie ESS (Employee Self-Service), dzięki któremu można w łatwy sposób przeglądać dane z wykorzystaniem przeglądarek internetowych lub sieci intranet. Ważne są także udogodnienia, mające zapewnić użytkownikom R/3 dostęp do danych firm, działających jako partnerzy usług outsourcingowych.

R/3, tak jak i inne systemy klasy ERP, podlega ewolucji w kierunku oprogramowania komponentowego. Klienci będą mogli wybrać moduły, które mają być wykorzystywane w danej chwili. Użytkownikom daje to większą elastyczność, a producentowi - szansę na zwiększenie liczby wdrożeń. Oparcie systemu na niezależnych komponentach jest główną nowością technologiczną wersji 4.0 systemu R/3.

Jak twierdzi SAP, wykorzystywany w systemie język programowania ABAP dysponuje już wszystkimi cechami języka obiektowego. ABAP Virtual Machine zapewnia, że R/3 działa w różnych środowiskach systemowych. Ma działać lepiej także dzięki nowym technologiom interfejsów, umożliwiającym dostęp do różnego rodzaju danych. Współpracę między aplikacjami w ramach R/3, a nawet między różnymi wersjami R/3, zapewni technologia Application Link Enabling. Na technice obiektowej i Internecie oparto także część systemu nadzorującą przepływ pracy (business workflow).


TOP 200