Co nowego w Charismie 4.0?

Lada chwila możemy się spodziewać wprowadzenia na rynek nowej wersji programu Charisma 4.0 firmy MICROGRAFX. Jego poprzednik oznaczony był numerem 2.1. Tak istotna zmiana numeracji spowodowana została, według oświadczenia producenta, rewolucyjnymi zmianami które zaszły w programie. Na ile jest to prawdą będziemy mogli ocenić wkrótce. Na razie zaś mogliśmy zapoznać się z jego wersją beta.

Lada chwila możemy się spodziewać wprowadzenia na rynek nowej wersji programu Charisma 4.0 firmy MICROGRAFX. Jego poprzednik oznaczony był numerem 2.1. Tak istotna zmiana numeracji spowodowana została, według oświadczenia producenta, rewolucyjnymi zmianami które zaszły w programie. Na ile jest to prawdą będziemy mogli ocenić wkrótce. Na razie zaś mogliśmy zapoznać się z jego wersją beta.

Co i jak?

Nowa Charisma nie jest rozwinięciem wersji 2.1, choć program został napisany z wykorzystaniem tego samego aparatu obsługi 32-bitowej grafiki co Designer. Również moduł tekstu jest taki sam, jak w Designerze, lecz Charisma może korzystać z mechanizmów OLE, a interfejs użytkownika uzupełniono o dodatkową linię nagłówka oraz menu kontekstowe.

Także styl prezentacji został całkowicie zmieniony w nowej wersji programu. Użytkownik wybiera rodzaj prezentacji i wypełnia przeznaczone do tego celu puste miejsca odpowiednią treścią. Sam program zadba zaś o dopracowanie szczegółów (np. centrowanie elementów graficznych, środkowanie napisów, dociąganie linii do odpowiednich elementów graficznych). Tą drogą można przygotować gotowe własne szablony, które później przydadzą się do wykorzystania podczas opracowywania następnych prezentacji.

Zmieniły się też atrybuty prezentacji, czyli style. Składają się one teraz z czterech podstawowych elementów. Paleta kolorów pozwala na dobranie barw dla tła, tekstu i innych części elementów prezentacji. Menu atrybutów tekstu służy do formatowania napisów, doboru wielkości liter, wyboru fontu, itd., a parametry stron oraz sposób ich kolejnego wyświetlania znajdują się w osobnym oknie.

Wszystkie te elementy mogą być w dodatku dowolnie kształtowane, mieszane oraz zapisywane.

Ułatwienia

W Charismie 4.0 rozbudowano możliwości formatowania tekstu. Jego wielkość np. jest teraz automatycznie dopasowywana do wyznaczonego miejsca. Nowy moduł tekstowy pozwala też na szybszą i bardziej precyzyją jego obróbkę niż w poprzednich wersjach. Na załączonym dysku CD dostępnych jest 250 fontów TrueType i Type 1. Mamy więc w czym wybierać.

Gruntownej modyfikacji uległ też moduł do tworzenia wykresów. Dodano w nim m.in. możliwość tworzenia schematów organizacyjnych. Tym samym liczba dostępnych rodzajów wykresów wzrosła do 84 (w porównaniu z 44 poprzednio). Razem z odmianami poszczególnych rodzajów (np. bardzo realistyczny efekt trójwymiarowy) użytkownik ma do dyspozycji 180 typów wykresów. Charisma 4.0 może też importować dane z Excela, Lotusa i Quattro Pro oraz wymieniać dane z innymi aplikacjami dzięki mechanizmom DDE.

Możliwości rysunkowe Charismy zostały uzupełnione o efekty specjalne takie jak cieniowanie, wyginanie, dodawanie efektu trójwymiarowego dla tekstu i grafiki, opisywanie tekstu wzdłuż krzywej, itd. Dodano też bitmapowe tekstury dla wypełniania powierzchni np. cegiełki czy marmur, zaś filtry importu i eksportu uzupełniono o formaty EPS, SYM, WPG, BMP, GIF, JPEG, Kodak Photo CD, PCX, Targa i TIFF. Można bezpośrednio z programu skanować ilustracje oraz kontrolować ich kolory, kontrast.

Nowością Charismy jest też Media Manager - moduł umożliwiający sprawowanie kontroli nad wprowadzonymi do prezentacji ilustracjami, zdjęciami, efektami dźwiękowymi oraz fragmentami filmów wideo.

Obsługa prezentacji

Nowe narzędzia Charismy 4.0 pomagają użytkownikowi w tworzeniu prezentacji. Dzięki outlinerowi możliwe jest przeglądanie wyłącznie tekstu, który może być edytowany i zmieniany już po stworzeniu prezentacji. Moduł ten związany jest ze slajdami, więc zmiany są natychmiast na nich nanoszone. Nową opcją jest także sortowanie slajdów. Do podglądu gotowych prezentacji służy przeglądarka, w której w obrazowy sposób (stworzone obrazy mają ramki takie jak typowy fotograficzny slajd) można przejrzeć jednocześnie kilka slajdów i, jeśli zachodzi taka potrzeba, zmienić ich kolejność.

Efekty specjalne

Jedną z ciekawszych opcji Charismy jest efektowna zmiana jednego obrazu na inny. Komputer i program może tu zaprezentować całą gamę swoich możliwości, bowiem mamy do dyspozycji aż 66 rodzajów tego typu zmian (poprzednio 25) i 5 prędkości, które dobiera się zależnie od szybkości sprzętu. Można zmieniać nie tylko całe slajdy, ale kolejno ich elementy, np. najpierw wyświetlany jest tytuł, dalej - wykres, następnie kolejno baloniki z podpisami, itd.

Możliwa jest także synchronizacja przebiegu zmian, aby np. dopasować pokaz do sygnału audio, w dodatku z każdym elementem wolno nam związać dowolną aplikację lub pliki multimedialne (np. wskazanie myszą wykresu uruchamia aplikację, a wskazanie tekstu uaktywnia edytor). Pozwala to zaprojektować interesujące wstawki do prezentacji lub dokonywanie dynamicznych zmian kolejności pokazywanych slajdów.

Charisma 4.0 umożliwia też tworzenie prezentacji, które będą uruchamiane później na komputerze bez zainstalowanego programu, a nawet bez Windows. Dogodne jest również automatyczne dzielenie gotowej prezentacji w przypadku, gdy nie mieści się ona na jednej dyskietce.

Charisma 4.0 jest programem w pełni multimedialnym. Do programu dołączono pliki ze zdigitalizowanymi dźwiękami (wave), CD audio, MIDI, a także sekwencje wideo w formacie avi, dvi oraz mmm. Biblioteka zawiera 300 zbiorów typu wave, 200 plików MIDI, 75 sekwencji wideo oraz 10 animacji. Pliki MIDI wykorzystują w maksymalny sposób możliwości kart dźwiękowych Sound Blaster, Media Vision oraz Turtle Beach. Program Charisma 4.0 umożliwia także wykonywanie trwałych kopii prezentacji na drukarkach i naświetlarkach. W przypadku czarno-białych drukarek program dokonuje automatycznej optymalizacji kolorów dla uzyskania jak najlepszej jakości.

Na marginesie

Ciekawe, jak opisane wyżej zalety nowego pakietu MicrograFX zostaną odebrane przez potencjalnych nabywców. Wiadomo bowiem, że twórcy Corela i innych tego typu programów też nie zasypiają gruszek w popiele.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200