Co nowego?

Zeszły rok był wyjątkowo owocny w nowości w zakresie systemów zarządzania bazami danych dla komputerów PC.

Zeszły rok był wyjątkowo owocny w nowości w zakresie systemów zarządzania bazami danych dla komputerów PC.

Przyniósł on nowe wersje wszystkich pakietów do zarządzania bazami danych podstawowych, konkurujących ze sobą firm - Microsoft Corp. i Borland International. Pojawiły się Access 2.0 i FoxPro 2.6 (Microsoftu), Paradox 5.0 i długo oczekiwany dBase 5.0 (Borlanda), a wszystko w wersjach dla Windows. Wygląda na to, iż pakiety "małych" DBMS dla komputerów PC już na stałe wrosły w środowisko Windows.

Cóż nowego wniesie 1995 rok?

Najważniejsza dla polskiego użytkownika wydaje się zapowiedź nowej wersji wiodącego produktu Microsoftu. Po pełnej lokalizacji FoxPro (wersja 2.5 PL) firma zapowiedziała polonizację Accessa 2.0. Wersja próbna była już prezentowana publicznie. Borland nie przewiduje lokalizacji żadnego ze swych systemów.

To co można przewidzieć bez szczególnego trudu, to wyjątkowy wzrost wymagań sprzętowych dla systemów DBMS. Już dzisiaj pakiety bazodanowe potrzebują najnowocześniejszego sprzętu. Do zarządzania dużymi zbiorami danych niezbędne staje się wykorzystanie bardzo szybkich komputerów wyposażonych w duże dyski twarde o szybkim dostępie. Wzrastająca popularność nowych, szybszych procesorów na pewno wpłynie również na rynek pakietów bazodanowych.

Systemy DBMS dla komputerów PC wyraźnie ewoluują w kierunku zwiększenia prostoty obsługi. W roku 1994 większość z pakietów wyposażono już w interaktywnych asystentów/ekspertów, którzy kierują działaniami początkujących użytkowników. Dzięki wdrożeniu tzw. "szybkich" rozwiązań uproszczono projektowanie raportów, formularzy wprowadzania danych, tworzenie wykresów. Przyszły rok przyniesie na pewno rozszerzenie takich funkcji. "Małe" DBMS będzie mógł prawdopodobnie obsługiwać komputerowy laik, którego przez program poprowadzą systemy ekspertowe wraz z wirtualnymi trenerami.

W chwili obecnej nie tylko obsługa, ale i zaprojektowanie prostej bazy danych, a nawet uzupełnienie jej w pewne elementy programistyczne nie wymaga od użytkownika szczegółowej znajomości systemu. Nowością w językach programowania dla systemów zarządzania bazami danych jest coraz powszechniejszy trend do stosowania rozwiązań obiektowych. Uwagę zwraca także wdrażanie technologii CASE w modułach wspomagających projektowanie baz danych. Języki programowania z jakich korzystać będą systemy DBMS pozwolą na coraz prostsze tworzenie aplikacji (wyraźne zbliżenie języków do Visual Basica). Już pojawiły się rozwiązania pozwalające na dziedziczenie elementów aplikacji (OpenInsight 2.01) a w tym roku technologie tego typu mogą stać się standardem. Przy szerszym wdrożeniu do pakietów technologii "drag and drop" czy "query by example" i ich obsługa, może stać się działaniem prawie intuicyjnym.

Coraz większego znaczenia nabiera komunikacja "małych" DBMS z dużymi bazami danych. W niedalekiej przyszłości dla komputerów PC posłużą nie tylko jako systemy front-end. Niewykluczona staje się ich pełniejsza ewolucja w kierunku coraz popularniejszych rozwiązań klient/serwer. "Małe" DBMS mogą stać się "średnimi" DBMS, o ile wdrożone zostaną w szerszej skali mechanizmy służące do zabezpieczania dostępu, blokowania rekordów, kontroli wprowadzania danych itp.

Rewolucja multimedialna już wpłynęła na część produktów DBMS. Technologia multimedialna staje się coraz popularniejsza, a jej elementy pojawiają się w różnorodnych systemach. Bazy danych już mogą gromadzić dane audiowizualne, w przyszłości uproszczeniu ulegnie korzystanie z nich, a zwłaszcza zarządzanie tego typu zbiorami.

Wygląda na to iż przyszłościowe rozwiązania w systemach zarządzania bazami danych dla komputerów PC będą szły w dwuch kierunkach: prostoty obsługi i zwiększonych możliwości. Dla zwyczajnego użytkownika najważniejsze jest to, że zwiększa się prostota obsługi tego typu pakietów. Z drugiej strony twórca aplikacji bazodanowych otrzymuje coraz bardziej zaawansowane narzędzia służące do projektowania systemów zarządzania bazami danych. Przy możliwościach jakie oferują istniejące systemy DBMS, rok 1995 przedstawia się szczególnie interesująco zwłaszcza dla wszystkich niewprawnych użytkowników baz danych.


TOP 200