Co hamuje projekty IT w administracji?

Błędy w określaniu opisu przedmiotu zamówienia...

Błędy w określaniu opisu przedmiotu zamówienia...

...błędy w formułowaniu wymagań w stosunku do wykonawców, błędy polegające na niewłaściwej reakcji zamawiającego na protesty, błędy przy ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie - to zdaniem ekspertów PTI i PIIT najczęstsze przyczyny stojące na przeszkodzie w realizacji projektów informatycznych. Ekspertyzę przygotowano dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.


TOP 200