Co firmie daje testowanie oprogramowania

Dostawcy oprogramowania coraz częściej namawiają klientów do wdrażania swoich aplikacji jeszcze przed przygotowaniem ich ostatecznej wersji. Oto kilka korzyści, które zyskują stając się tzw. early adopters.

Podstawowa korzyść wynikająca z wdrożenia oprogramowania jeszcze przed jego oficjalną premierą jest jedna, firmy już na wczesnym etapie zyskują dostęp do - często bardzo potrzebnej z biznesowego punktu widzenia - funkcjonalności. Mogą również zyskać doświadczenie podczas samego procesu wdrożenia, który zazwyczaj jest realizowany z pomocą i pod stałym nadzorem producenta oprogramowania. Dodatkowo pomagają producentowi w testowaniu aplikacji i jest to często pomoc bezcenna.

Wstępna analiza produktu

96 firm w Polsce zdecydowało się na wdrożenie rozwojowej wersji Windows Server 2008 RC1.

Dostawcy oprogramowania zapewniają, że firmy, które zdecydowały się na wdrożenie rozwojowych wersji oprogramowania, mają zagwarantowane pełne i bezpośrednie wsparcie techniczne producenta oraz ułatwiony dostęp do dokumentacji technicznej i pomocy ze strony producenta. To z kolei daje przedsiębiorcom duże możliwości. "Podstawową korzyścią wynikającą ze stosowania wczesnych wersji produktów jest możliwość zapoznania się z funkcjonalnością nowego produktu zanim trafi on na rynek. Dostawcom IT pozwala to przygotować się do oferowania klientom tego produktu lub usług z nim związanych. W przypadku klientów cenna może być możliwość zweryfikowania, na ile nowe funkcjonalności uzasadniają migrację, a także zaplanowanie z wyprzedzeniem samego procesu migracji" - ocenia Michał Szafrański, dyrektor ds. rozwoju w DCS Computer Consultants Group.

Zobacz również:

W tym miejscu trzeba nadmienić, że firmy uczestniczące w tego rodzaju programach mają aktywny wpływ na funkcjonalność finalnego produktu. Według Adama Bartosa, dyrektora technologicznego SAS Institute Polska, właśnie to może być najważniejszą zaletą. "Klienci zyskują realny wpływ na to jak dana technologia będzie wyglądała w przyszłości" - mówi. Rzeczywiście, wśród dostawców oprogramowania biznesowego często zdarza się, że od wczesnych etapów produkcji oprogramowanie jest przygotowywane w ścisłej współpracy z klientami, pod kątem konkretnych wymagań zgłoszonych przez poszczególne firmy, które później uczestniczą w procesie jego rozwoju i testowania. Z programu Early Adopters w SAS mogą jednak korzystać wyłącznie bliscy partnerzy, czyli firmy aktywnie uczestniczące w rozwoju aplikacji, a ich wyboru dokonują władze koncernu.

Popularne wersje testowe

Dariusz Korzun, Product Marketing Manager w Microsoft Polska twierdzi, że na wdrożenie rozwojowej wersji Windows Server 2008 (RC1) z pomocą koncernu, od początku grudnia, zdecydowało się do tej pory 96 firm. Głównym wymaganiem ze strony Microsoftu podczas udostępnienia wersji rozwojowej oprogramowania jest to, aby firma, w której zakończono wdrożenie systemu, jeszcze przed jego premierą zgodziła się na sporządzenie na swoim przykładzie studium przypadku, obejmującego m.in. proces wdrożenia. Już po premierze wersji finalnej może ono posłużyć np. za podstawę do stworzenia scenariusza szkoleniowego.


TOP 200