Co druga firma w pandemii realizowała projekty związane z pracą zdalną

Konieczność prowadzenia biznesu w warunkach pandemii wymusiła na organizacjach dalszą i bardziej pogłębioną cyfryzację wewnętrznych procesów biznesowych. Wśród polskich przedsiębiorców najwięcej wprowadzonych zmian miało umożliwić pracę zdalną.

To jeden z wniosków z płynących z raportu „Trusted Economy w nowej rzeczywistości. Ograniczanie ryzyka związanego z szybką cyfryzacją”, opracowanego przez kancelarię Deloitte Legal, Obserwatorium.biz i Asseco Data Systems. Odpowiedzi tej udzieliło 56% respondentów ankiety przeprowadzonej na potrzeby badania.

Drugim najczęściej wskazywanym obszarem, w ramach którego realizowane były projekty cyfryzacyjne, były procesy związane z obiegiem dokumentów i podpisywaniem umów on-line (odpowiedziało tak 51% badanych).

Zobacz również:

44 % uczestników ankiety wskazało, że ich firmy realizowały projekty związane z cyfryzacją szeroko rozumianego obszaru zarządzania kadrami. W innych obszarach działalności biznes wciąż w przeważającej części nie decyduje się na wdrożenie narzędzi cyfrowych – wynika z raportu.

Jednak na ogólnym poziomie zainteresowanie biznesu digitalizacją jest większe, a jej odbiór zdecydowanie lepszy, niż przed pandemią – przekonują autorzy raportu. Tendencje te dotknęły szczególnie organizacje z sektora finansowego – banki i spółki leasingowe – oraz z branży human resources.

„Firmy, które wcześniej nie do końca widziały potrzebę digitalizacji, zastanawiają się teraz jak cyfryzować procesy podpisywania umów, aby zachować zgodność z rygorami kodeksu cywilnego” – mówi Artur Miękina, dyrektor sprzedaży Projektów Kluczowych w Asseco Data Systems.

Z kolei w wypadku branż utilities i telekomunikacyjnej można mówić o niewykorzystanej szansie – uważa Miłosz Brakoniecki, partner, Obserwatorium.biz. „Spośród czołowych polskich dostawców energii i gazu jedynie dwóch pozwala potencjalnym klientom na zdalne podpisanie umowy. Podobnie wygląda rynek operatorów komórkowych. Jedynie w dwóch przypadkach proces zakupu może się odbyć całkowicie zdalnie, łącznie z podpisaniem umowy”.

Podobnie ma się rzecz z dostawcami internetu i telewizji – niewielu umożliwia elektroniczne zawarcie umowy.


TOP 200