Co dalej z ustawą o prawie autorskim?

Pod koniec kwietnia oraz 5 i 6 maja br., na wspólnym posiedzeniu komisje: Ustawodawcza, Kultury i środków Przekazu oraz Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego rozpatrywały projekt ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Istnieje szansa, że dokument ten, wraz z rozdziałem siódmym dotyczącym programów komputerowych, zostanie wkrótce skierowany pod obrady plenarne Sejmu.

Pod koniec kwietnia oraz 5 i 6 maja br., na wspólnym posiedzeniu komisje: Ustawodawcza, Kultury i środków Przekazu oraz Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego rozpatrywały projekt ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Istnieje szansa, że dokument ten, wraz z rozdziałem siódmym dotyczącym programów komputerowych, zostanie wkrótce skierowany pod obrady plenarne Sejmu.

W przypadku pomyślnego zakończenia debaty plenarnej ustawa zostanie skierowana do Senatu. Można oczekiwać, że różne grupy nacisku do końca nie złożą broni i debaty parlamentarne w sprawie ostatecznych sformułowań poszczególnych ustaleń mogą być jeszcze gorące.

Kiedy więc ta od dawna oczekiwana ustawa wejdzie w życie? Co przewidują nasi prawodawcy? Z tym pytaniem CW zwrócił się do czterech szczególnie aktywnych członków Specjalnej Podkomisji Sejmowej. Oto ich opinie:

Doc. dr hab. Jerzy Zdrada z Unii Demokratycznej i Ryszard Ulicki z Sojuszu Lewicy Demokratycznej stawiają na początek jesieni.

Dr Jacek Maziarski z Porozumienia Centrum: "między wrześniem a grudniem ustawa powinna wejść w życie".

Przewodniczący Podkomisji, rzecznik ZChN, Ryszard Czarnecki: "Sejm powinien zakończyć te prace jeszcze przed przerwą wakacyjną. Wiem, że marszałek Chrzanowski chciałby, aby ta ustawa skorzystała z trybu przyspieszonej legislacji".

Już po zebraniu tych odpowiedzi, Kancelaria Prezydenta RP ogłosiła, że Lech Wałęsa wystosował list do Marszałka Sejmu, w którym prosi o przyspieszenie prac nad rządowym projektem ustawy o prawie autorskim. Zdaniem Prezydenta, nowa ustawa powinna być jak najszybciej uchwalona ze względu na międzynarodowe zobowiązania Polski oraz rozszerzającą się stale falą wideo- i komputeropiractwa, wobec których obowiązujące aktualnie prawo jest bezsilne.


TOP 200