Co dalej z KOLPAK-iem

Jak już donosiliśmy, pod koniec ub.r., a dokładnie 10 listopada PKP podpisało kontrakt z amerykańską firmą Sprint International na budowę teleinformatycznego Systemu Kierowania Przewozami i Zarządzania (SKPZ). Dziś znanych jest już nieco więcej szczegółów na temat tego dużego w skali całego kraju przedsięwzięcia.

Jak już donosiliśmy, pod koniec ub.r., a dokładnie 10 listopada PKP podpisało kontrakt z amerykańską firmą Sprint International na budowę teleinformatycznego Systemu Kierowania Przewozami i Zarządzania (SKPZ). Dziś znanych jest już nieco więcej szczegółów na temat tego dużego w skali całego kraju przedsięwzięcia.

Budowa sieci transmisyjnej KOLPAK zostanie sfinansowana z funduszy Banku ?wiatowego. W momencie ogłoszenia przetargu na budowę sieci, zainteresowanie było tak ogromne, że uczestniczyło w nim aż 13 firm, a materiały przetargowe wykupiło 41. Proponowano różne rozwiązania, spośród których PKP wybrały typ transmisji pakietowej X.25. Zapewne postąpiono tak z uwagi na jakość łączy, na których będzie realizowana transmisja. Dodatkowo zakupiono oprogramowanie poczty elektronicznej, a także oprogramowanie standardu EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration Commerce and Transport), które umożliwi międzynarodową wymianę danych z bardzo wieloma systemami informacji komputerowej EWG.

Ośrodek zarządzania KOLPAK-iem mieści się w budynku Centrum Informatyki Kolejnictwa w Warszawie. Również w Warszawie , w Centralnej Dyrekcji PKP zlokalizowano zapasowy ośrodek zarządzania tą siecią. Kilka instytucji krajowych jest zainteresowanych skorzystaniem z KOLPAK-u jako usługi telekomunikacyjnej.

Cała łączność KOLPAK-u będzie ralizowana na wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej, którą obecnie dysponuje PKP. Bardziej obciążone fragmenty linii zostaną wzmocnione kablami światłowodowymi. Planuje się utworzenie 10 węzłów głównych sieci zlokalizowanych zarówno w Dyrekcjach Okręgowych Kolei Państwowych (DOKP), w Bydgoszczy oraz w Warszawie (2 węzły). Ponadto, powstanie 75 węzłów regionalnych i 212 węzłów lokalnych. Realizację KOLPAK-u podzielono na 7 etapów. W ramach pierwszego do końca kwietnia powinno powstać 10 węzłów głównych, 20 regionalnych i 9 lokalnych. Zakończenie całego przedsięwzięcia zaplanowano na 20 grudnia 1994 r.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200