Co będzie na topie w 2013?

Cloud computing, Business Intelligence i rozwiązania mobilne to tematy powtarzane na rynku przez cały zeszły rok. Wiele wskazuje na to, że będą one towarzyszyć nam również przez cały 2013 rok. Czy naprawdę Nowy Rok nie przyniesie nic nowego?

W 2013 r. rewolucja w technologiach teleinformatycznych raczej nie nastąpi. W głównym nurcie znajdować mają się inwestycje w rozwiązania, które są dobrze znane już dzisiaj. Prognozy dwóch czołowych firm analitycznych są zbliżone. Eksperci IDC i Gartnera zakładają, że w przyszłym roku rynek wzrośnie.

Według prognoz IDC kolejne 12 miesięcy przyniesie wzrost globalnych wydatków na rozwiązania i usługi teleinformatyczne o 5,7%. Z kolei według analityków Gartnera w 2013 r. wartość światowego rynku rozwiązań IT sięgnie 3,7 bln USD i będzie o niecałe 4% wyższa niż w 2012 r. O sytuacji na rynku zdecydują plany inwestycyjne związane z rozwiązaniami mobilnymi, technologiami cloud computing, sieciami społecznościowymi oraz potrzebami w zakresie szybkiego przetwarzania dużych ilości danych. Rozkład priorytetów będzie różny w zależności od branży, niemniej wyzwania rynkowe będą podobne. Nudno nie będzie.

Zobacz również:

Technologie bardziej powszechne

Największa dynamika wzrostu ma dotyczyć segmentu rozwiązań mobilnych. Według IDC wpływy ze sprzedaży urządzeń przenośnych, a także przeznaczonych dla nich aplikacji w 2013 r. sięgną 20% wartości rynku IT i staną się głównym źródłem wzrostu branży. Eksperci Gartnera twierdzą, że najpóźniej za dwa lata 20% działów sprzedaży będzie wykorzystywać tablety jako podstawowe narzędzia pracy. Gdyby nie dynamika wzrostu sprzedaży rozwiązań mobilnych, to prognozowany wzrost rynku IT w 2013 r. wyniósłby jedynie 2,9%.

Na sile przybrać ma również walka o rynek oprogramowania biznesowego dostępnego w modelu cloud. Analitycy IDC spodziewają się, że w skali następnych 20 miesięcy skala przejęć ukierunkowanych na poszerzenie oferty lub pozyskanie technologii związanych z modelem Software-as-a-Service przekroczy 25 mld USD. To o 8 mld USD więcej niż łączna suma takich transakcji w skali minionych 20 miesięcy. Dziesięciokrotnie wzrosnąć ma liczba wyspecjalizowanych pod kątem specyfiki różnych branż rozwiązań typu Platform-as-a-Service.

Inwestycje po stronie dostawców technologii IT będą również ukierunkowane na wzmocnienie oferty w zakresie narzędzi wspierających przetwarzanie dużych wolumenów danych oraz wizualizację wyników analiz. Według analityków Gartnera do 2016 r. podwoi się wartość rynku usług i rozwiązań związanych z zarządzaniem procesami biznesowymi. W obliczu powszechnych dążeń do optymalizacji procesów w 2016 wartość tego segmentu branży IT przekroczyć ma 145 mld USD.

Chociaż wszystkie technologie i rozwiązania, które według analityków będą kształtować obraz rynku IT w 2013 r., są dobrze znane, to zjawisku ich dojrzewania i upowszechniania się będą towarzyszyć nowe wyzwania. Więcej urządzeń mobilnych oznacza większe problemy z bezpieczeństwem dostępu do danych, a także sprawnym zarządzaniem terminalami. Potrzeby szybkiego wyciągania wniosków z coraz większych ilości danych to potencjalne problemy z wydajnością sieci, sprzętu, a także logiką systemów. Cloud computing to decyzje brzemienne w skutkach, zarówno jeśli chodzi o relacje z dostawcami, jak i rozwój całego środowiska IT. Wyliczać można długo. Nowe wyzwania dotyczyć będą także obszarów biznesowych oraz kwestii zarządzania IT.

CIO coraz dalej od kasy

Według analityków działy IT będą działać pod rosnącą presją oczekiwań informacyjnych biznesu. Z analiz Gartnera wynika, że dzisiaj aż ośmiu na dziesięciu szefów pionów biznesowych jest w stanie wskazać przynajmniej jeden rodzaj informacji kluczowej z punktu widzenia prowadzonej działalności, której dział IT nie jest w stanie skutecznie dostarczyć. Z drugiej strony coraz częściej w realizację projektów IT będą bezpośrednio zaangażowani przedstawiciele pionów biznesowych. Według IDC w 2016 r. aż osiem na dziesięć wszystkich inwestycji IT będzie realizowanych przy współudziale menedżerów z biznesu. Przynajmniej co drugi taki projekt ma być prowadzony pod ich przewodnictwem.

Trend związany z przenoszeniem decyzji zakupowych w zakresie IT poza departamenty informatyczne nie jest nowy. Poszczególne piony biznesowe od kilku lat zyskują bowiem coraz większą niezależność w zakresie decyzji o rozwiązaniach IT. I tak w działach marketingu największą popularnością cieszyć mają się rozwiązania wspierające zintegrowane działania z zakresu komunikacji marketingowej - zwłaszcza przy wykorzystaniu sieci społecznościowych. Działy sprzedaży mają natomiast koncentrować się na inwestycjach w rozwiązania klasy CRM - przede wszystkim te, które są dostępne w formie usługi.

Eksperci prognozują, że w kolejnych latach zjawisko uniezależniania inwestycji informatycznych od działów IT będzie przybierało na sile - jeśli obecne tempo zmian w tym obszarze nie zmieni się, to już niebawem w gestii szefów pionów biznesowych pozostanie większość środków przeznaczanych na rozwiązania IT. Przykładowo, w 2018 r. wydziały produkcyjne będą samodzielnie decydowały o wydatkach na IT odpowiadających 90% całego, należnego im budżetu technologicznego. Tylko 10% środków przypadających na tę komórkę pozostanie w gestii CIO.

Nieuniknione będą też zmiany roli dyrektora IT w firmie. Według analityków Gartnera statystyczny CIO będzie musiał skupić się na sprawnym zarządzaniu relacjami z dostawcami oraz skutecznym biznesowo wykorzystywaniu innowacji technologicznych. Nastąpić ma też przeorientowanie ich priorytetów: innowacje będą bardziej ukierunkowane na usprawnienie kontaktów z klientami.

Dodatkowe wyzwania mają wynikać z sytuacji panującej na rynku pracy. Zdaniem ekspertów do 2015 r. tylko w wyniku popularyzacji rozwiązań wspierających przetwarzanie dużych ilości danych na świecie powstanie niemal 4,5 mln nowych miejsc pracy. Mowa tu m.in. o administratorach sprzętu, dedykowanego oprogramowania, a także o osobach przygotowujących raporty i analizy na podstawie przetworzonych strumieni danych. Analitycy ostrzegają jednak, że tak duży popyt na stanowiska powiązane z trendem Big Data może nie zostać zrównoważony podażą odpowiednich kompetencji. CIO będą więc zmuszeni przygotować się także i na taką ewentualność.

Sektor publiczny na osobnych prawach

Według analityków IDC w 2013 r. w sektorze publicznym krajów regionu EMEA dominować będą inwestycje w rozwiązania pozwalające integrować i sprawnie przetwarzać informacje niezbędne do współdziałania poszczególnych podmiotów administracji oraz efektywnej obsługi obywateli. Takie platformy mają łączyć dobrodziejstwa płynące z wykorzystania modelu chmury obliczeniowej, mechanizmów przetwarzania dużych ilości danych, a także rozwiązań mobilnych i sieci społecznościowych.

Największą wartością płynącą z wdrożenia wysoko wydajnych rozwiązań wspierających przetwarzanie danych oraz technologii analitycznych będzie możliwość zapewnienia kompleksowej, spójnej obsługi petentów w sprawach wymagających wykorzystania informacji pochodzących z różnych komórek administracji publicznej. Większość zastosowań wspomnianych technologii ma sięgać obszarów związanych z prawem i podatkami.

Analitycy IDC spodziewają się jednak, że inwestycje w nowe rozwiązania IT zostaną ograniczone dążeniami do cięcia kosztów. W ograniczeniu kosztów pomóc ma strategiczny outsourcing wybranych usług IT oraz tworzenie centrów usług wspólnych wyspecjalizowanych na potrzeby administracji. Wśród wdrożeń rozwiązań typu cloud computing dominować mają wdrożenia prywatnych chmur obliczeniowych. Chęć zapewnienia spójnego dostępu do elektronicznych kanałów obsługi petentów ma przekładać się na wzrost nakładów na rozwiązania wspierające zarządzania tożsamością i dostępem. IDC prognozuje również wzrost inwestycji związanych z projektami budowy tzw. inteligentnych miast. Główny nacisk ma być kładziony na podniesienie efektywności energetycznej oraz optymalizację transportu miejskiego.

Na polskim podwórku

Od początku grudnia - przygotowując tematy do kolejnych wydań Computerworlda - pytaliśmy dyrektorów ds. IT o ich plany i prognozy na przyszły rok. Okazuje się, że plany informatyzacji polskich przedsiębiorstw na kolejnych 12 miesięcy koncentrują się na zapewnieniu sprawnego przetwarzania dużych ilości danych, wdrożeniu lub rozwoju narzędzi klasy Business Intelligence, rozwiązaniach mobilnych oraz bezpieczeństwie. W sektorze przemysłowym planowane są też inwestycje w integrację i standaryzację wykorzystywanych rozwiązań, zarządzanie architekturą korporacyjną, a także outsourcing IT. W sektorze handlu i dystrybucji oraz bankowości popularne będą wdrożenia rozwiązań mobilnych i działania ukierunkowane na pozyskanie wiedzy oraz budowanie relacji za pomocą sieci społecznościowych. Służba zdrowia postawi głównie na integrację informacji i dokumentację elektroniczną. Najbardziej zróżnicowane plany mają szefowie IT w organizacjach sektora publicznego. Public będzie inwestował m.in. w rozwiązania sieciowe, wirtualizację, bezpieczeństwo, integrację danych i systemów, a także w usprawnienie procesów biznesowych i analitykę.


TOP 200