Co MSWiA zrobi dalej z platformą ePUAP

MSWiA liczy, że uruchomienie profilu zaufanego będzie kołem zamachowym Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. W planach jest jej integracja z innymi systemami centralnymi.

Platforma ePUAP wciąż nie jest tak wykorzystywana przez obywateli, przedsiębiorstwa i urzędy, jak wcześniej zakładano. Przyczyny tego stanu rzeczy upatruje się w konieczności korzystania z drogiego e-podpisu do załatwiania spraw urzędowych przez Internet. Ma się to zmienić po uruchomieniu tzw. profilu zaufanego, który stanie się już na początku czerwca 2011 r. bezpłatnym substytutem e-podpisu. Czekamy jednak już na niego od 2009 r.

Zaufany profil już gotowy?

Na zorganizowanej przez i Centrum Projektów Informatycznych MSWiA konferencji "Nowoczesna administracja - ePUAP nowych możliwości", informację o uruchomieniu profilu zaufanego 9 czerwca br. potwierdził Igor Bednarski, dyrektor Projektu ePUAP2 z ramienia CPI. "Komponent techniczny na platformie ePUAP odpowiadający za działanie profilu zaufanego jest już gotowy" - zapewnia. CPI liczy, że dzięki temu wreszcie wzrośnie liczba korzystających z portalu obywateli. Na zainteresowanie profilem zaufanym przygotowują się też przedstawiciele urzędów, które będą pełniły funkcję organów go potwierdzających. Na konferencję Comarch i CPI licznie zjechali się przedstawiciele urzędów skarbowych, które - obok Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędów wojewódzkich - będą jednym z organów potwierdzających profil zaufany.

Jak wyjaśniali pracownicy urzędów skarbowych, podejrzewają, że to głównie do nich początkowo będą się zgłaszali obywatele, dlatego chcieli oni bliżej poznać założenia ePAUP i zaufanego profilu oraz sposobu weryfikacji użytkowników. "Aby móc korzystać z profilu zaufanego i załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem ePUAP, obywatel będzie musiał założyć konto na niej i udać się do - jednej z trzech - instytucji pełniącej funkcję punktu potwierdzającego. Tam musi potwierdzić dane osobowe z danymi, które wprowadził do systemu" - tłumaczył Adam Świętojański z Comarch. Po pomyślnym zweryfikowaniu danych, uwierzytelniony obywatel uzyska prawo posługiwania się profilem zaufanym przez okres 3 lat. Do załatwiania spraw przez ePUAP będzie posługiwał się loginem i hasłem.

Orientacja na procesy i integrację

Licząc, że uruchomienie zaufanego profilu zwiększy zainteresowanie platformą, MSWiA przeprowadziło szereg zmian na platformie, które mają ułatwić korzystanie z niej. Od 1 stycznia 2011 r. ePUAP ma nowy interfejs, który ma być bardziej ergonomiczny i intuicyjny. Przebudowano też katalog usług, który jest teraz bezpośrednio dostępny na stronie głównej oraz sposób jego prezentacji. Usługi w katalogu są teraz sklasyfikowane według zdarzeń życiowych, co ma ułatwić obywatelom ich wyszukiwanie.

CPI MSWiA chce uruchomić na ePUAP "sklep e-usług". Ma on ułatwić urzędom wykorzystywanie przez obywateli stworzonych już na platformie usług tak, aby nie musiały one budować usług elektronicznych, które zostały już stworzone, a mają podobny schemat. W związku z przyjętą wizją rozwoju platformy, w przygotowaniu jest repozytorium procesów administracji publicznej i repozytorium dobrych praktyk administracji publicznej. Obecnie zarówno na ePUAP, jak i innych portalach świadczących e-usługi dla obywateli znajdują się formularze. A ambicją CPI jest stworzenie mechanizmów, które pozwolą przenieść na ePUAP - realizowane przez administrację - procesy biznesowe, a nie tylko formularze. "To, na co powinniśmy postawić, to rozwój procesów, na których opierają się usługi świadczone przez administrację. Obecnie na ePUAP są wdrożone pewne mechanizmy do uruchamiania procesów dla konkretnych usług publicznych, jednak nie istnieje miejsce, w którym można by - tak jak w centralnym repozytorium wzorów dokumentów - umieszczać wzory procesów, które są często powielane" - wyjaśnia Igor Bednarski.

Temu służyć ma właśnie repozytorium procesów administracji publicznej. W planach jest też integracja z innymi systemami, m.in. Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców, systemami Ministerstwa Gospodarki, w tym Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Sceptycy uważają, że popularność ePUAP i tak się nie zmieni, ponieważ ludzie załatwiają rzadko takie sprawy w urzędzie, jak np. złożenie wniosku o dowód osobisty. Stąd plany na udostępnienie na platformie usług, z których obywatele korzystają często i na co dzień. Taką usługą mogłoby być sprawdzanie poprzez ePUAP stanu punktów karnych i inne tego rodzaju bardziej popularne usługi.

Nadzieje i obawy administracji w sprawie ePUAP

Urzędnicy z administracji różnego szczebla nie kryją zainteresowania projektem, ale też i obaw. Dla wielu urzędów rozwój ePUAP jest szansą na minimalizację kosztów świadczenia usług przez Internet. Niektórzy wątpią, co prawda, że ich odbiorcy będą zainteresowani kontaktem internetowym z urzędem z racji chociażby na wiek. Liczą jednak, że ePUAP usprawni komunikację między urzędami i ograniczy "papierologię". Pewne obawy mają też urzędy, które aktywnie uczestniczą w projektach regionalnych, np. SEKAP. "Ciekawa jestem jak zostanie on zintegrowany z ePUAP. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli wykonywać drugi raz tej samej pracy. W szerokim zakresie wykorzystujemy SEKAP i nie chcielibyśmy, aby ePUAP nas ograniczał" - mówi przedstawiciel jednego z urzędów miejskich. Osoby odpowiedzialne za projekt ePUAP zapewniają jednak, że urzędy będą mogły wykorzystywać platformę w dowolnym i najlepszym dla siebie zakresie i że celem ePUAP nie jest zastąpienie dotychczasowych rozwiązań, z których korzystają. Mogą one wykorzystywać ePUAP tylko do wystawiania dla obywateli usług, a tzw. back office pozostawić w systemie obiegu dokumentów, mogą się też zintegrować całkowicie lub wystawić na ePUAP jedynie linki do formularzy obsługiwanych na stronach wewnętrznych urzędu.


TOP 200