Cloudflare i Internet Archive zapewnią użytkownikom dostęp offline do internetowych stron

Dwa podmioty pełniące ważną rolę w świecie IT połączyły swoje siły celem opracowania bardzo ciekawego rozwiązania, które będzie archiwizować treści przechowywane na internetowych witrynach, po to aby w przypadku ich awarii, względnie obsługujących je połączeń, użytkownicy mieli do nich dalej dostęp.

Cloudflare

Sercem rozwiązania będzie usługa Cloudflare Always Online. Dzięki niej każda witryna będzie mogła upoważnić operatora zarządzającego infrastrukturą internetową do udostępniania takiemu rozwiązania – za pośrednictwem aplikacji Wayback Machine Internet Archive – swoją nazwę oraz przypisane jej adresy IP, które to informacje będą wtedy automatycznie archiwizowane.

Dlatego nawet w przypadku, gdy witryna taka ulegnie w pewnym momencie awarii, internauci będą mieli do niej dalej dostęp. Ocenia się, że obecnie aplikacja Wayback Machine Internet Archive przechowuje w swoim archiwum – czyli dedykowanej do tego celu bazie danych - treści znajdujące się na ponad 468 miliardach internetowych stron.

Zobacz również:


TOP 200