Cloud computing wg Microsoftu

Innym typem usług, które dobrze nadają się do uruchamiania w chmurze, są wszelkiego rodzaju zadania obliczeniowe, przetwarzanie wsadowe, które na chwilę wymagają znacznej, sumarycznej mocy procesorów. Można też sobie wyobrazić rozwiązanie, wykorzystujące tylko Azure Storage. W ten sposób można realizować wszelkiego rodzaju "dyski" sieciowe lub rozwiązania backupowe. Każda informacja znajdująca się w Azure zapisywana jest w co najmniej trzech replikach. Mechanizm przechowywania danych w chmurze pozwala też budować systemy wymagające gigantycznych przestrzeni - większych niż możliwości firmowego data center. Można np. budować globalne bazy z plikami multimedialnymi.

Kolejny przykład zastosowania to budowa firmowej aplikacji przeznaczonej do składania zamówień online. Ponieważ może ona być używana przez dużą liczbę użytkowników - partnerów handlowych i ich pracowników - chmura zapewni jej dużą elastyczność i w razie potrzeby, skalowalność. Gdy firma nie chce przechowywać stanu magazynowego w chmurze, może udostępnić lokalną aplikację magazynową, tak aby program działający na Azure mógł z niego skorzystać. Dzięki mechanizmowi Service Bus usługi, które działają lokalnie, mogą być "wystawione" w Internecie, bez konieczności skomplikowanego konfigurowania lokalnej infrastruktury. Access Control zapewni, aby zewnętrzny użytkownik, który z takiej infrastruktury korzysta, musiał autoryzować się w sieci domenowej za pośrednictwem mechanizmów federacyjnych.

Service Bus sprawdza się także przy budowaniu rozproszonej aplikacji typu Software + Services, z bogatym interfejsem użytkownika. Trudno standardowymi mechanizmami zapewnić łączność, gdy z aplikacji trzeba korzystać w różnych miejscach - na lotnisku, w hotelu itp. .NET Service Bus automatyczne wybiera właściwy sposób przesyłania danych, tak by fizycznie komunikat dotarł (a dodatkowo - może przechować go i wysłać, gdy klient lub serwer nawiąże połączenie).

Wersja RTM Windows Azure planowana jest na koniec tego roku.

Tomasz Kopacz piastuje stanowisko Senior Architect Evangelist w polskim oddziale Microsoftu.

Elementy Windows Azule

Azure Storage - oferuje dwa pojemniki do przechowywania danych. Jeden przeznaczony jest na duże dane binarne (Azure Blob), które zapisuje w postaci ciągu bloków. Drugi typ, Azure Table, przypomina arkusz kalkulacyjny, ale taki, gdzie wiersz może mieć różne typy i liczbę kolumn.

SQL Services - platforma do przechowywania danych relacyjnych. Pozwala definiować pojemniki (tabele) i związki pomiędzy wartościami w tych pojemnikach.

.NET Services - jego podstawową rolą jest zapewnienie mechanizmów, które pozwolą połączyć świat chmury i tradycyjne rozwiązania hostowane w ramach własnych serwerowni.

Live Services - ich podstawowym zadaniem jest udostępnienie użytkownikom prywatnego obszaru na dane oraz mechanizmów kontroli, jaka aplikacja i w jaki sposób może z nich korzystać.

Live Operating Environment to rozwiązanie, które (korzystając z mechanizmów hostujących Azure) pozwala uruchamiać aplikacje typu Mesh na pulpicie (Live Desktop) dostępnym w sieci.


TOP 200