Cloud computing wg Microsoftu

- .NET Service Bus to mechanizm realizujący tzw. Internet Services Bus (czyli szynę integrującą usługi w Internecie). ISB koncepcyjnie przypomina ESB (Enterprise Service Bus), ale nie jest ograniczona do jednej instalacji w ramach przedsiębiorstwa. Podstawowym zadaniem SB jest zapewnienie komunikacji w sytuacji, gdy wystawiający usługę i klient nie mogą się w łatwy sposób skomunikować (np. gdy wystawiający usługę znajduje się za routerem z włączonym NAT-em). Dodatkowo .NET Service Bus udostępnia rejestr usług (klient może do niego uzyskać dostęp, np. czytając strumień ATOM). Prawo do wykonania usługi może zależeć od ustawień w .NET AC. Warto dodać, że klient i serwer nie muszą działać w tym samym momencie. Można skorzystać z tzw. trwałych kolejek, które przechowają komunikat dla odbiorcy, który dołączy się później niż komputer wysyłający wiadomość.

- .NET Workflow Services to "przepływ" uruchamiany w chmurze, (co pozwala na zarządzanie procesami biznesowymi), wykorzystujący Windows Workflow Foundation. Przepływ definiowany jest za pośrednictwem dokumentu XML. Składową orkiestracji może być np. wywołanie usługi udostępnianej za pośrednictwem .NET Service Bus. Przychodzący komunikat może inicjować nowy przepływ (instancję), który będzie obsługiwać prywatny proces dla nadawcy. Mechanizmem komunikacyjnym może być także REST - czyli protokół HTTP z poleceniami PUT, GET, POST, DELETE oraz własnymi dodatkami.

Usługami SQL Services i .NET Services można zarządzać z poziomu portalu, ale także przy użyciu snap-in do konsoli MMC (dostępnej wraz z kodem źródłowym jako przykład do Azure).

Czwartym i ostatnim elementem Windows Azure jest zestaw usług Live Services. Ich podstawowym zadaniem jest udostępnienie użytkownikom prywatnego obszaru na dane oraz mechanizmów kontroli, jaka aplikacja i w jaki sposób może z nich korzystać. Czyli użytkownik może mieć w chmurze dysk, z którego korzystają różne programy i strony WWW. Live Services zawiera także mechanizm (i API dla programisty), który pozwala mieć kilka kopii danych (na różnych urządzeniach - komputerze stacjonarnym, telefonie) synchronizowanych automatycznie.

Częścią składową Live Services jest także Live Operating Environment, które (korzystając z mechanizmów hostujących Azure) pozwala uruchamiać aplikacje typu Mesh na pulpicie (Live Desktop) dostępnym w sieci. Taką aplikacją może być np. aplet napisany w Silverlight. W ten sposób taki sam program kliencki może działać na komputerze desktop, jak i w chmurze (i np. kontynuować pracę, nawet gdy użytkownik się odłączy).

Do czego można użyć Azure?

Przykładowym zastosowaniem platformy cloud computing jest budowa nowatorskiej, typowo konsumenckiej aplikacji. Planując inwestycję, nie zawsze można dokładnie oszacować popularność serwisu, a co za tym idzie - określić dokładnie wymagania sprzętowe platformy. Dla firmy, która nie dysponuje dużymi zasobami własnymi, model opłat proporcjonalnych do zużycia zasobów jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Wraz ze wzrostem popularności wzrasta obciążenie - czyli opłaty są wyższe, natomiast za nieużywaną moc obliczeniową się nie płaci.


TOP 200