Cloud computing na fali wznoszącej

Żaden temat w ostatnim czasie nie cieszy się takim zainteresowaniem, jak rozwiązania cloud computing. Trend widać ten zarówno na świecie, jak i w Polsce.

WIĘCEJ W RAPORCIE COMPUTERWORLD TOP200

W 2011 IDC Polska opublikowała pierwszy raport poświęcony rynkowi chmury obliczeniowej. Wartość tych rozwiązań na tle całego rynku IT w Polsce robi może umiarkowane wrażenie, ale warto zauważyć, że polski rynek w proporcjach nie odbiega znacząco od bardziej dojrzałych rynków Europy Zachodniej czy krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Chmura to 20-25% nowych inwestycji

Warto też zauważyć, że o ile dynamika wzrostu tradycyjnego IT do roku 2015 jest jednocyfrowa, to tempo wzrostu rynku chmury obliczeniowej jest nieporównywalnie wyższe. W tym aspekcie polski rynek także nie odbiega od światowych tendencji. Według różnych szacunków, w najbliższych latach 20-25% nowych inwestycji w IT będą stanowić rozwiązania chmurowe.

Zobacz również:

  • Alexa Amazona ma naśladować głos dowolnej osoby
  • Raport specjalny Best in Cloud
  • Cisco opracowało chmurową platformę do monitorowania biznesowych aplikacji i usług

Na polskim rynku obecna jest większość wiodących dostawców usług cloud computing. Ale coraz aktywniejsze są na nim też lokalne firmy IT. Cloud computing budzi też zainteresowanie operatorów telekomunikacyjnych oferujących usługi tego typu zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z dostawcami rozwiązań IT. Ze względu na dynamiczny rozwój, ale i niedojrzałość tego rynku, trudno jeszcze wskazać liderów, ale najbliższy czas pokaże nam, kto najskuteczniej zdobywa serca i budżety polskich użytkowników.

Obawy i oczekiwania użytkowników

Oczywiście, jak każdy nowy temat, chmura także budzi wiele pytań, kontrowersji, użytkownicy mają wiele oczekiwań, ale nie mniej obaw. W przeprowadzonych przez IDC badaniach widać, że oczekują oni głównie: korzyści kosztowych, szybkiego wdrożenia i zmian w strukturze zatrudnienia. Ale tu już rysują się pierwsze różnice miedzy Europą Zachodnią a Środkową.

Nasz region zdecydowanie stawia na te właśnie korzyści związane z efektywnością działania IT, podczas gdy Europa Zachodnia dużo częściej podkreśla pozytywny wpływ chmury na zmiany modelu biznesowego, podniesienie innowacyjności czy większą elastyczność w wyborze dostawców.

Oczywiście nowe technologie, jak cloud computing, budzą też obawy. Badania pokazały, że znów obserwujemy spore różnice pomiędzy Europą Zachodnią a regionem Europy Środkowo-Wschodniej. Wszystkich najbardziej niepokoją kwestie bezpieczeństwa tych rozwiązań, regulacji prawnych wpływających na rozwój modelu "cloudowego" oraz związane z nimi wątpliwości dotyczące miejsca przechowywania danych. Jednak, o ile w opiniach przedstawicieli naszego regionu zdecydowanie przeważają te obawy, to w Europie Zachodniej są one nieco lżej podkreślane, tak jakby tam były to już problemy lepiej omówione i zrozumiane. Obawy tamtych krajów dotyczą w znacznej mierze dostępności danych, wydajności systemów i integracji z istniejącą infrastrukturą, co daje wrażenie, że kraje te są nieco dalej na drodze do adaptacji chmury.

Bariery rozwoju cloud computing

Podobnie jak w przypadku oczekiwań, Polscy użytkownicy są zgodni z ich odpowiednikami w regionie, ale też pokazują bolączki dość charakterystyczne dla naszego kraju, czyli niedostateczny rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, bez której stosowanie rozwiązań chmurowych jest niemożliwe, a także wciąż niewystarczającą wiedzę potencjalnych użytkowników na temat nowych możliwości.

Wydaje się jednak, że pomimo obaw, potencjalne korzyści będą wystarczające, aby uczynić cloud computing najdynamiczniejszą częścią rynku IT w Polsce, podobnie jak i na świecie. Biorąc pod uwagę zmieniający się ekosystem ICT, odchodzenie od klasycznej architektury klient-serwer, stałego łącza, rosnącej dominacji mobilnych urządzeń, mobilnego dostępu do sieci i gwałtownie rosnących zasobów danych, można postawić tezę, że rozwiązania chmurowe mogą dla wielu użytkowników okazać się doskonałym sposobem na odnalezienie się w nowej rzeczywistości. Pamiętać jednak należy, że każda organizacja powinna wypracować własną strategię "chmury", zaś decyzja o korzystaniu z chmury powinna być przemyślana oraz poparta wiedzą oraz doświadczeniem użytkowników i dostawców.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200