Cloud Computing alla Polacca: relacja po spotkaniu

W jaki sposób polscy menedżerowie IT postrzegają model Cloud Computing? Dyskusja w gronie CIO polskich firm, która odbyła się 22 marca br., w ramach kolejnego CIO Espresso, koncentrowała się na problemach gotowości polskich firm do szerszego otwarcia się na model chmury obliczeniowej.

Badania, które redakcja magazynu CIO we współpracy z firmą Intel i Fujitsu Technology Solutions przeprowadziła na potrzeby spotkania pozwalają zaryzykować tezę, że dopiero publiczna odmiana chmury obliczeniowej w pełni może zrealizować potencjał, o którym w kontekście tego rozwiązania się mówi.

Cloud Computing alla Polacca: relacja po spotkaniu

Cloud Computing alla Polacca - przedstawienie wyników badania

Ankietowani postrzegają zmianę, którą niesie ta coraz silniej widoczna tendencja, jako pewne continuum: obecny etap, warunkowany gotowością technologii, organizacji i rozwiązań, pozwala na przechodzenie firm do rozwiązań chmury prywatnej. Może to być przystanek w drodze do pełnej, prawdziwej chmury - publicznej.

Zobacz również:

  • Progress wprowadza nową wersję oprogramowania Flowmon
  • Zgoda buduje biznes. Relacja z CIO-CFO Tech Summit 2022

Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na fakt, że koncepcja nie jest nowa. Globalne firmy budowały swoje chmury od kilkudziesięciu lat, stopniowo, ewolucyjnie rozwijane usługi z czasem nabrały charakteru na tyle dojrzałego, że uzasadnione było opisanie tego fenomenu nowym terminem, nową koncepcją - stąd właśnie chmura obliczeniowa, dodatkowo jeszcze, nazwą marketingowo lepszą (niż np. grid).

Cloud Computing alla Polacca: relacja po spotkaniu

Cloud Computing alla Polacca, od lewej: Jerzy Badowski, CIO Inter Partner Assistance, Roman Durka prezes zarządu Fujitsu Technology Solutions

Niezmiennie na czele trudnych pytań, które potencjalni klienci stawiają dostawcom i promotorom chmury obliczeniowej są kwestie bezpieczeństwa. W szczególności - dotyczy to danych, ale lawinowy przyrost uczestników modelu chmury obliczeniowej przyniesie także odpowiednio duży wzrost obciążenia infrastruktury teleinformatycznej. Czy jest ona gotowa na przyjęcie tego ruchu? Reprezentujący telekomy uczestnicy wskazywali, że bufor wykorzystania dostępnej infrastruktury jest potężny, kwestią tylko odpowiedniego zarządzania jest obsłużenie ruchu internetowego do i z chmury.

Cloud Computing alla Polacca: relacja po spotkaniu

Cloud Computing alla Polacca, od lewej: Tomasz Chudzik, Dyrektor Departamentu Systemów Informatycznych w LUX MED, Krzysztof Jonak, Regional Business Manager, Central Eastern Europe, Intel, Małgorzata Korycka-Purchała, dyrektor ds CRM i rozwoju w PZU SA/ PZU Życie SA

Chmura obliczeniowa powinna przynieść zmiany także działom IT. Czy IT stanie się wyłącznie działem-dostawcą dóbr typu commodity? Jak wskazywali niektórzy uczestnicy debaty, w tę właśnie stronę nieuchronnie zmierza rozwój sytuacji, a rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej stanowią milowy krok w tym kierunku.

Cloud Computing alla Polacca: relacja po spotkaniu

Od lewej: Marek Niziołek, CIO w Synthos S.A., Janusz Pieczerak, Dyrektor Zakładu w Telekomunikacja Polska R&D, Janusz Hadryś, MGI Metro Group Information Technology, Iwona Gwóźdź-Zakrzewska, Dyrektor IT w SOBIESKI, Jan Michałowicz, CIO w CNPEP RA, Jerzy Badowski, CIO w Inter Partner Assistance

Zdaniem uczestników dyskusji, niektórzy szefowie IT nie zdają sobie jednak z tego sprawy i żyją w przeświadczeniu o własnej wyjątkowej roli i znaczeniu; "Zapytajmy przedstawicieli środowiska maszynistów parowozów: "Czy TIR jest lepszy od parowozu?" Oczywiście, że nie" - mówił jeden z polemistów. Z drugiej strony, w badaniu, do którego uczestnicy spotkania starali się odnosić, zmiana w sposobie zarządzania IT nie jest przez ankietowanych przypisana do kategorii zagrożeń czy wyzwań.

Cloud Computing alla Polacca: relacja po spotkaniu

Cloud Computing alla Polacca, od lewej: Roman Weinfeld, CDM Pekao S.A., Tomasz Chudzik, LUX MED., Krzysztof Jonak, Intel, Małgorzata Korycka-Purchała, PZU SA, Piotr Sobstyl, Intel, Adam Tomkiewicz, Philips Polska.

Uczestnicy CIO Espresso Cloud Computing alla Polacca 22/03/2011

W dyskusji udział wzięli:

Jerzy Badowski Dyrektor IT w Inter Partner Assistance

Tomasz Chudzik Dyrektor Departamentu Systemów Informatycznych w LUX MED sp. z o.o.

Iwona Gwóźdź-Zakrzewska Dyrektor IT w SOBIESKI SP z o.o.

Janusz Hadryś Dyrektor Zarządzający w MGI Metro Hroup Information Technology sp.z o.o.

Małgorzata Korycka-Purchała dyrektor ds CRM i rozwoju w PZU SA/ PZU Życie SA

Jan Michałowicz CIO w CNPEP RADWAR SA

Marek Niziołek CIO w Synthos SA

Janusz Pieczerak Dyrektor Zakładu w Telekomunikacja Polska R&D

Adam Tomkiewicz Dyrektor ds IT w Philips Polska

Roman Weinfeld Dyrektor IT w CDM Pekao S.A.

Goście specjalni:

Roman Durka prezes zarządu Fujitsu Technology Solutions sp. z o.o. oraz Krzysztof Jonak Regional Business Manager, Central Eastern Europe, Intel.

Spotkanie prowadził Szymon Augustyniak (CIO Magazyn Dyrektorów IT).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200