Cło po przejściach, skarbówka z przeszłością

Sybase vs Oracle

Celnicy twierdzą, że jeśli powstanie nowa struktura, nie ma mowy o tym, byśmy spełnili nasze zobowiązanie wobec Unii Europejskiej. Unia wymaga bowiem, aby systemy celne najpóźniej 6 miesięcy przed datą uzyskania członkostwa - a więc do końca czerwca 2003 r. - przeszły testy zgodności z unijnymi pod względem funkcjonalnym i technicznym. Przede wszystkim zabraknie czasu na przeszkolenie ludzi z prowadzenia rozliczeń celno-podatkowych w systemie Zefir. Wykwalifikowany celnik raczej nie opuści Krakowa lub Szczecina i nie przeniesie się do Kielc czy Kołbaskowa, nie mówiąc o tym, że planowane zmiany w kierownictwie administracji celnej mogą skutecznie uniemożliwić prowadzenie jakichkolwiek projektów informatycznych.

To jednak dopiero początek kłopotów. Skoro izby celne i skarbowe mają się połączyć, czy nastąpi unifikacja systemów informatycznych? Na to chyba liczą integratorzy, a budowa systemu celnego często pojawia się |jako jeden z tegorocznych projektów IT w administracji. Na kontrakty liczą przede wszystkim partnerzy Oracle'a, z którego rozwiązań korzysta administracja podatkowa. Administracja celna z powodzeniem wykorzystuje technologie Sybase.

Zdaniem przedstawicieli Głównego Urzędu Ceł, zasadniczym powodem wyboru bazy danych Sybase do realizacji Zefira był sposób replikacji danych. W przypadku rozwiązań Sybase nie odbywa się on "na motorze bazy danych", dzięki czemu możliwa jest replikacja dużej ilości danych bez spadku wydajności bazy. "Drugim istotnym powodem jest koszt. Sybase Adaptive Server Anywhere jest tani i nie wymaga administrowania. Zastosowanie tej bazy na posterunkach celnych znacznie zmniejszyło koszty instalacji i utrzymania systemu" - mówią pracownicy GUC.

"Resort finansów centralizuje pracujące u siebie systemy informatyczne. Jest to w naszym przekonaniu rozwiązanie znacznie obniżające koszty serwisowania i utrzymania. Bazy rozproszone były dobrym rozwiązaniem kilka lat temu, kiedy sprzęt komputerowy był mniej wydajny. Nie jest już także problemem replikacja realizowana przez wewnętrzne mechanizmy bazy danych tak, jak to ma miejsce w naszym rozwiązaniu" - odpowiadają przedstawiciele Oracle'a.

Powstanie nowych izb celno-skarbowych może narzuci konieczność stworzenia nowej infrastruktury teleinformatycznej. Mimo że na Poltax wydano już ponad 1 mld zł, to wciąż nie osiągnięto zgodności danych między poszczególnymi urzędami podatkowymi. Nie stosuje się też narzędzi do analizy ryzyka, co staje się praktyką wśród celników. Na system Poltax składają się cztery moduły: rachunkowości, egzekucji należności, kontroli podatkowej i sprawozdawczości. W Ministerstwie Finansów natomiast uruchomiono system Krajowej Ewidencji Podatników (zarejestrowano w nim 31 mln podmiotów). Wszystkie działają na bazie danych Oracle'a.

Znaki zapytania

Nadal nie wiadomo, jakie kompetencje będzie miała nowa izba celno-podatkowa i jakich informacji będzie potrzebować od podległych sobie służb. Trudno więc już dziś orzekać o kształcie przyszłego systemu informatycznego. Zapewne znowu jednak nad racjami ekonomicznymi i organizacyjnymi weźmie górę polityka, a SLD-owskie hasło "tańsze państwo" - w przypadku integracji służb celnych i podatkowych - może okazać się wyjątkowo dwuznaczne.


TOP 200