Citrix: desktop "on demand"

Firma udostępniła oprogramowanie klienckie - Citrix Receiver - które ułatwia dostęp do desktopów i aplikacji wirtualnych na każdym urządzeniu. Citrix Receiver umożliwiać ma dostarczanie desktopów i aplikacji w postaci usługi na żądanie, do dowolnego urządzenia, w dowolnym miejscu.

Citrix Receiver jest uniwersalnym klientem programowym z poszerzalną architekturą na wzór wtyczek (plug-in) do przeglądarek. Produkt dostarczany jest z różnymi opcjonalnymi wtyczkami, które komunikują się z infrastrukturą z rodziny Citrix Delivery Center, taką jak: XenApp, XenDesktop, Citrix AccessGate i Branch Repeater. Wtyczki obsługują funkcjonalność użytkowania aplikacji w trybie off- i on-line, dostarczanie wirtualnego desktopa, bezpieczną kontrolę dostępu, zarządzanie hasłami, akcelerację aplikacji, akceleracje multimediów, monitorowanie poziomu usług i komunikację głosową. Taki model pozwala IT operować w charakterze dostawcy usług dla swoich własnych pracowników.

Administrację zapewnia Citrix Merchandising Server - nowy komponent serwerowy, który zarządza początkowym ustawianiem Receiver dla pracowników, zapewnia centralne zarządzanie wtyczkami, aktualność tych wtyczek na każdym punkcie końcowymi i oferuje różnorodne mechanizmy raportowania. Merchandising Server jest urządzeniem wirtualnym, łatwym do wdrożenia w środowisku użytkownika.

Zobacz również:

  • Wirtualizacja aplikacji
  • VMware Tanzu – nowoczesna platforma mikroserwisowa.

Citrix Receiver jest dostępny bezpłatnie i może pracować na każdym urządzeniu z platformą Windows.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200