CiscoBlue dla sieci SNA

Standard łączący technologię routingu i przełączania.

Standard łączący technologię routingu i przełączania.

Cisco Systems Inc. otwiera nowy rozdział w dziedzinie technologii używanych do sprzęgania sieci LAN/WAN, eksploatowanych przez środowiska pracy bazujące na produktach firmy IBM (sieci SNA). Nową strategię przyjętą przez Cisco nazwano CiscoBlue i będzie zapewne przez wielu użytkowników porównywana z zaproponowanym w ub.r. przez IBM standardem SVN (Switched Virtual Network). Obie oferty różnią się jednak między sobą, przynajmniej w dwóch punktach.

Po pierwsze: SVN koncentruje się na kwestii poddawania sieci komputerowych migracji z obecnej technologii bazującej na pracy na architekturę opartą na przełącznikach. CiscoBlue pozwala natomiast integrować obie te technologie i budować sieci hybrydowe, w których jest miejsce zarówno na routery, jak i przełączniki.

Po drugie: IBM zapowiedział już, że pierwsze produkty pracujące zgodnie ze standardem SVN (np. Advanced Router 2220 model 200) będą dostępne dopiero pod koniec br., podczas gdy Cisco ma już w swej ofercie produkty linii CiscoBlue.

Można tu wymienić TN3270 Server, urządzenia dostępu do sieci Frame Relay (LFRAD - LAN Frame Relay Access Device) i oprogramowanie CiscoWorks Blue zarządzające pracą sieci. Szczególnym powodzeniem może się cieszyć TN3270 Server. W wielu przedsiębiorstwach usługi sieci SNA są udostępniane komputerom PC i stacjom roboczym za pomocą programu TN3270. Ma to swoje uzasadnienie: oprogramowanie klientowskie TN3270 jest tanie i pozwala w każdej chwili łączyć się z sieciami bazowymi, pracującymi na bazie protokołu TCP/IP.

Jednocześnie użytkownicy preferowali to rozwiązanie, ponieważ bazuje ono na pracy serwerów standardu TN3270, które przejmowały na siebie zadania związane z obsługą protokołów TN3270 i TCP/IP, odciążając tym samym komputery mainframe. Oprogramowanie TCP/IP instalowane na systemach typu mainframe jest dość drogie, absorbuje przy tym niemałą część zasobów i mocy komputera.

Nawet sam IBM próbował już, chociaż bez większego powodzenia, wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników i opracował pakiet klientowski (bazujący na technologii oferowanej przez Computer Network Technology Corp. i komputerach RS/6000), udostępniający usługę TN3270. Cały problem polegał na tym, że rozwiązanie to nie pasuje do przyjętej wcześniej przez IBM strategii, która bazuje na pracy kontrolerów 31172 i procesorów 3745 lub 3746, które nie wspierają TN3270.

Strategia CiscoBlue jest atrakcyjna, ponieważ użytkownik może korzystać z usług FTP i TN3270 (które są realizowane przez most/router dołączony bezpośrednio do jednego z kanałów komputera), nie instalując na samym mainframe'ie żadnego oprogramowania wspierającego protokół TCP/IP.


TOP 200