Cisco wzmacnia bezpieczeństwo systemów IT

Korporacja ogłosiła w ostatnich dniach wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa wchodzących w skład chmurowej platformy Cisco SecureX, której premiera miała miejsce kilka miesięcy temu. Są to takie pozycje, jak XDR (Extended Detection and Response), Zero Trust i SASE (Secure Access Services Edge).

Cisco

Cisco SecureX to chmurowa platforma bezpieczeństwa obejmując swym działaniem wszystkie elementy systemu IT, a więc sieć, punkty końcowe, chmurę i aplikacje. Kluczowym elementem platformy jest XDR – rozszerzona funkcjonalność zdolna wykrywać zagrożenia i szybko reagować na nie. Jak twierdzą twórcy platformy, to między innymi dzięki temu rozwiązaniu skraca ona czas wykrywania zagrożeń nawet o 95%.

Kolejny element platformy nosi nazwę Cisco Zero. Jest to rozwiązania bazujące na technologii Duo Security, która dzięki integracji przez API z platformami takimi jak SecureX ostrzega zespoły ds. bezpieczeństwa przed zagrożeniami. Duo Security wykorzystuje techniki uczenia maszynowego i dlatego jest w stanie automatycznie wykrywać podejrzane logowania.

Zobacz również:

Rozwiązanie Cisco SASE łączy natomiast środowisko sieciowe i IT klientów z wielofunkcyjnymi zabezpieczeniami w chmurze. Cisco SASE zapewnia integrację z Cisco SD-WAN (chroniąc oddziały firmy) oraz z Secure VPN chroniąc pracowników zdalnych bez konieczności dodawania kolejnej jednostki).

Ważnym elementem SASE jest Cisco Umbrella. Jest to wielofunkcyjna usługa bezpieczeństwa w chmurze, która według firmy AV-TEST oferuje bardzo wysoki współczynnik wykrywalności zagrożeń na poziomie 96,39%.


TOP 200