Cisco udostępnia zabezpieczenia Wi-Fi

Cisco Systems udostępni innym producentom własną technologię zabezpieczeń transmisji i dostępu do bezprzewodowych sieci zgodnych ze standardem IEEE 802.11.

Cisco Systems udostępni innym producentom własną technologię zabezpieczeń transmisji i dostępu do bezprzewodowych sieci zgodnych ze standardem IEEE 802.11.

Program CCX (Cisco Compatible eXtensions) przewiduje udzielanie bezpłatnych licencji na rozwiązania opracowane przez Cisco zainteresowanym producentom układów półprzewodnikowych, testowanie sprzętu niezależnych firm pod kątem współpracy z elementami infrastruktury sieciowej Cisco i przyznawanie certyfikatów zgodności. Jednocześnie przedstawiciele firmy zapowiadają, że będzie się ona koncentrować na rozwijaniu układów scalonych i urządzeń przeznaczonych do budowy infrastruktury sieci bezprzewodowych (stacje dostępowe, routery itd.), a nie kart interfejsów instalowanych w systemach klienckich.

Obecnie jest dostępna specyfikacja CCX 1.0, która obejmuje opracowane przez Cisco mechanizmy identyfikacji i szyfrowania danych przeznaczone do zastosowań w bezprzewodowych sieciach korporacyjnych, w pełni zgodna ze standardami IEEE 802.11. Za trzy miesiące natomiast ma być udostępniona druga wersja CCX uwzględniająca protokół autentykacji 802.11x oraz najnowszy standard zabezpieczeń WPA (Wi-Fi Protected Access) opublikowany niedawno przez organizację Wi-Fi Alliance.

Inicjatywa Cisco została przygotowana we współpracy z Intelem, IBM i Atheros Communications (producent układów półprzewodnikowych), a ostatnio uzyskała również wsparcie Hewlett-Packarda, Texas Instruments, Intersil, Atmel, Agere Systems i Marvell Semiconductor. Organizacja Wi-Fi Alliance nie została wcześniej oficjalnie powiadomiona przez Cisco Systems o planach przedstawienia programu CCX, ale - jak powiedział jej przewodniczący - inicjatywa lidera rynku sieciowego nie stanowi zagrożenia dla standardów opracowywanych przez Wi-Fi.


TOP 200