Cisco: trendy technologiczne na rok 2021 i kolejne lata

Im bliżej końca roku, tym więcej prognoz dotyczących kolejnego. Cisco przedstawiło właśnie swoje przewidywania, jakie trendy technologiczne będą wieść prym w roku 2021 i następnych latach.

Trend 1: 5G i Wi-Fi 6 zasypią „cyfrową przepaść”

Z najnowszymi technologiami komunikacyjnymi, 5G i Wi-Fi 6, wiązane są duże nadzieje – mają one poprawić przepustowość połączeń i szybkość komunikacji, jak też przyczynić się do zmniejszenia przestojów sieci. Zapewnią też dostęp do sieci tam, gdzie zbudowanie infrastruktury przewodowej jest zbyt kosztowne. To ważne, bo tylko co drugi człowiek na Ziemi może się takim dostępem cieszyć, przy czym w krajach rozwiniętych jest to aż 80% populacji, a w rozwijających się – tylko 35%. Jak wynika z analiz PwC uzyskanie dostępu do sieci przez tych, którzy go obecnie nie mają, mogłoby przynieść światowej gospodarce dodatkowe 6,7 bln dolarów, a 500 milionów ludzi wyszłoby z ubóstwa.

Trend 2: Praca będzie hybrydowa

Cisco, powołując się na wyniki badania „Workforce of the Future”, wskazuje, że pracownicy chcą dziś utrzymania pozytywnych zmian, jakie przyniósł nowy, „postpandemiczny”, sposób wykonywania obowiązków . Przed lockdownem tylko 5% uczestników badania przez większość czasu pracowała zdalnie. Dziś aż 83% polskich respondentów chce samodzielnie decydować o miejscu realizacji swoich zadań. Chcą również sami zarządzać czasem pracy, nawet gdy biura będą otwarte. W handlu detalicznym trend przeniesienia działalności z przestrzeni offline do internetu utrzymuje się już od jakiegoś czasu, a COVID-19 jedynie te zmiany przyspieszył. Dla osób zatrudnionych w tym sektorze może to oznaczać zmianę profilu pracy – oceniają analitycy Cisco.

Zobacz również:

  • Cyberprzestępcy także padają ofiarą ataków
  • 4-dniowy tydzień pracy może stać się nowym benefitem w IT

Trend 3: Biznes bardziej odporny dzięki aplikacjom

Na początku pandemii organizacje zostały zmuszone do szybkiego przystosowywania się do nieprzewidywalnych warunków. W wielu wypadkach jedyną drogą do tego celu było przejście do chmury, umożliwiającej nabycie nowych zdolności. W najbliższej przyszłości zespoły IT będą musiały działać jeszcze sprawniej i trzymać rękę na pulsie postępujących przemian. „Wgląd i automatyzacja staną się podstawą dla przyszłego wzrostu, możliwości konkurowania i odporności na wyzwania w danej branży” – wskazuje Cisco. A jak wynika z badania „Cisco 2021 CIO and IT Decision Makers Trends Pulse”, 68 % dyrektorów informatyki i decydentów IT w Polsce chce lepiej wykorzystywać w biznesie informacje pochodzące z analizy działania aplikacji.

Trend 4: Satysfakcja klienta to nie wszystko

Rodzimi CIO, przepytani we wspomnianym wyżej badaniu, w większości zgodzili się ze stwierdzeniem, że dobre doświadczenia klienta to nie tylko satysfakcja ale i przyjemność z kontaktu z marką. Aby osiągnąć wysoki poziom personalizacji w relacjach z klientem, biznes musi umieć szybko przekuwać ogromną ilości informacji pochodzących z sieci w wiedzę, która będzie stanowiła podstawę dalszych działań.

Trend 5: Cyberbezpieczeństwo bez haseł

Chociaż hasła pozostają jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod autoryzacji użytkowników, w nowej rzeczywistości nie sprawdzają się tak dobrze jak dawniej. Rosnąca liczba usług i serwisów wymagających logowania sprawia, że te same hasła są stosowane w różnych miejscach – a to już naraża użytkowników na utratę danych i zwiększa podatność na ataki typu credential stuffing. Sytuacji nie poprawia większa mobilność oraz wymuszona kronawirusem praca w rozproszonym środowisku. Eksperci Cisco oceniają, że organizacje muszą zacząć przygotowywać się na biometryczną weryfikację tożsamości użytkowników. Jak wynika z raportu „2020 Cisco Duo Trusted Access”, 80% służbowych urządzeń umożliwia logowanie za pomocą cech biometrycznych, przy czym odsetek ten w ciągu 5 lat zwiększył się o 12 pkt procentowych.

Trend 6: Nowe modele konsumpcji technologii

Cisco spodziewa się dalszych zmian w modelu konsumpcji usług IT, co wynika z faktu, że coraz więcej z nich jest dostępne za pośrednictwem aplikacji działających w oparciu o infrastrukturę firmową lub chmurę. Model oprogramowania świadczonego jako usługa umożliwił organizacjom zakup tylko tych elementów usługi, na których najbardziej im zależy i rozbudowę zakresu świadczeń wraz z rozwojem firmy. Dodatkowo, ponad 81% polskich dyrektorów ds. informatyki, odpytanych przez Cisco, uważa, że możliwość przewidywania skali wydatków na IT i zarządzania nimi dzięki chmurze i elastycznym modelom konsumpcyjnym jest ważna dla ich biznesu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200