Cisco realizuje koncepcję Security Everywhere

Firma wprowadziła do oferty nowe rozwiązania umożliwiające integrację mechanizmów bezpieczeństwa we wszystkich elementach systemu sieciowego – od centrum danych, przez systemy chmurowe, po urządzenia końcowe, także te znajdujące się w zdalnych biurach i oddziałach firm.

Cisco wprowadził do oferty następujące zestawy rozwiązań bezpieczeństwa w całym portfolio sieciowym: klient VPN Cisco AnyConnect 4.1 w połączeniu z systemem Cisco AMP (Advanced Malware Protection); usługi FirePOWER dla routerów Cisco Integrated Services Routers; rozszerzona integracja Identity Services Engine (ISE) z Lancope StealthWatch; NetFlow on Cisco UCS; możliwość integracji TrustSec, ISE oraz StealthWatch.

Cisco ma też w ofercie rozwiązania bezpieczeństwa dla programowalnych sieci dostawców usług. Chodzi tu głównie o zintegrowaną platformę bezpieczeństwa Cisco Firepower 9300. Jest to wielousługowa platforma bezpieczeństwa zaprojektowana specjalnie pod kątem dostawców usług sieciowych, której wydajność można skalować zależnie od zmian popytu na usługi i bieżącego ruchu w sieci.

Zobacz również:

Firma oferuje też rozszerzone możliwości orkiestracji oraz nowe funkcje chmurowe, które umożliwiają integrowanie nowych rozwiązań bezpieczeństwa z systemami SDN/NFV firm trzecich, a także integrację Cisco Adaptive Security Appliance Virtual (ASAv) z Cisco Network Service Orchestrator (NSO) oraz Application-Centric Infrastructure (ACI). Cisco wprowadza też otwarte biblioteki API umożliwiające integrację funkcji bezpieczeństwa z systemami do orkiestracji, rozwiązaniami do biznesowych systemów wsparcia zarządzania (Operation Support Systems/Business Support Systems) oraz chmurowymi usługami SaaS (Security-as-a-Service).

Wszystkie nowe rozwiązania bezpieczeństwa współpracują z zaporami sieciowymi Cisco ASA oraz systemem Radware do przeciwdziałania atakom DDoS. Premiera kolejnych nowych funkcji i możliwości jest zaplanowana na II połowę 2015 roku.


TOP 200