Cisco raportuje 7% spadek sprzedaży przełączników i routerów.

Niewielki 1%. wzrost obrotów, 7%. spadek sprzedaży przełączników i routerów to najnowsze wyniki finansowe Cisco. Firma wycofuje się z promocji opartego na sieci partnerów systemu Intercloud widząc przyszłość przede wszystkim w ofercie usług i oprogramowania do zarządzania chmurami hybrydowymi, zintegrowanych systemach bezpieczeństwa i chmurowych platformach do współpracy.

źródło: Computerworld UK.

Wzrost obrotów o 1%, spadek zysków o 4%, a w szczególności 7%. zmniejszenie wartości sprzedaży przełączników i routerów to najnowsze wyniki Cisco Systems za I kwartał roku finansowego, który zakończył się 29 października 2016. Wzrosty/spadki dotyczą porównania z I kwartałem poprzedniego roku. Według danych opublikowanych przez firmę 16 listopada 2016, sumaryczne, kwartalne przychody Cisco wyniosły 12,4 mld USD, a zysk 2,3 mld USD. Dane te zostały zaprezentowane na spotkaniu kierownictwa firmy z analitykami finansowymi.

Niepokojący może być 7-procentowy spadek sprzedaży przełączników i routerów, które mają około 30-procentowy udział w obrotach firmy. Dlatego też analitycy pytali się, jakie są tego główne przyczyny, czy ogólna sytuacja na rynku, czy też brak dopasowania oferty Cisco do zmieniających się wymagań użytkowników.

Zobacz również:

  • Cisco wspiera rozwój umiejętności cyfrowych i bezpieczeństwa IT
  • Nvidia: spadek przychodów o 51% w dziale gamingowym
  • Błąd systemu geolokalizacji zablokował wczoraj użytkownikom dostęp do chmury Azure

Chuck Robbins, Cisco CEO uważa, że wpływ na takie a nie inne wyniki finansowe ma przede wszystkim sytuacja na światowym rynku biznesowym, którą określił jako “challenging global business environment”. Z kolei Kelly Kramer, Cisco CFO (dyrektor finansowy) wyjaśnił, że największy wpływ na wyniki miał spadek popytu na przełączniki kampusowe, które mają 2/3 udziału w tym segmencie rynku, a jednocześnie wyraził przekonanie, że portfolio produktów Cisco spełnia wymagania klientów i dlatego sądzi, że wraz ze zwiększeniem popytu na światowym rynku obroty firmy również zaczną rosnąć.

Czy spadek popytu na przełączniki i routery nie wynika z ewolucji rynku i wzrostu zainteresowania wykorzystaniem otwartego oprogramowania SDN sterującego pracą urządzeń sieciowych niezależnie od ich producenta, czyli strategii, którą wydaje się wspierać wiele największych firm internetowych i korporacji?

Na to pytanie Chuck Robbins odpowiada: „wzrost sprzedaży naszych produktów przeznaczonych dla dużych firm wyniósł 5%, więc sądzę, że dział produktów klasy korporacyjnej działa efektywnie”.

Natomiast jeśli chodzi o otwarte oprogramowanie do zarządzania sieciami, „to czego użytkownicy oczekują obecnie od technologii? Są zainteresowani wyłącznie rozwiązaniami, które zapewnią większą przepustowość wymaganą przez biznes, efektywną konkurencję z innymi firmami oraz wykorzystanie nowych możliwości biznesowych. Jeśli uwaga dotycząca trendu w kierunku oddzielenia sprzętu i zarządzającego nim oprogramowania nie ma związku z wymienionymi wyżej wymaganiami biznesowymi, to nie sądzę, by wiele firm było zainteresowanych takimi rozwiązaniami” mówi Chuck Robbins.

Jednocześnie Chuck Robbins zwrócił uwagę, że najjaśniejszym punktem w prezentowanym bilansie są systemy bezpieczeństwa, gdzie sprzedaż rozwiązań oferowanych przez Cisco wzrosła o 11% do wartości 540 mln USD. Oznacza to, że Cisco jest w tym segmencie jedyną na rynku firmą o obrotach przewyższających 2 mld USD rocznie, która może się pochwalić dwucyfrowym poziomem wzrostu.

Kolejnym segmentem rynku, z którym, Cisco wiąze duże nadzieje są systemy do współpracy online. Choć firma odnotowała 3-procentowy spadek ich sprzedaży w I kwartale, ale, jak mówi Chuck Robbins, wpływ na to miał przede wszystkim wysoki, 17%. poziom wzrostu odnotowany w poprzednim roku. Dlatego też wiąże on duże nadzieje z popularyzacją chmurowej platformy Spark, która jego zdaniem jest najlepszym przykładem możliwości uzyskania wartości biznesowej z wykorzystania technologii.

Zamiast Intercloud, oprogramowanie do zarządzania systemami chmurowymi

We wrześniu Cisco zaprezentowało nowe oprogramowanie i usługi, które mają ułatwić firmom migrację do infrastruktury IT opartej na rozwiązaniach chmurowych niezależnie czy mają to być lokalnie zarządzane chmury prywatne czy też chmury publiczne.

Warto zauważyć, że ta nowa propozycja nie jest bezpośrednio związana z silnie promowanym w ostatnich latach systemem chmury publicznej Intercloud opartym na architekturze, sprzęcie i oprogramowaniu opracowanymi przez Cisco.

Koncepcja Intercloud zakładała stworzenie globalnej sieci chmurowej składającej się z wielu, świadczących usługi IaaS centrów danych należących do niezależnych usługodawców, które pozwalałyby na łatwe przenoszenie danych i współpracę między różnymi systemami.

Konkurencja na rynku systemów chmurowych jest jednak bardzo silna i Cisco najwyraźniej zmieniło strategię i zamiast koncentrować się na promocji sfederowanej infrastruktury Intercloud, postanowiło zaoferować rozwiązania ułatwiające budowę i zarządzanie chmurami hybrydowymi.

O odwrocie od Intercloud świadczyć mogą przejęcia w tym roku takich firm, jak Cliqr, CloudLock i ContainerX, których technologie mają przede wszystkim ułatwić budowę samodzielnie zarządzanych chmur prywatnych, architektury wykorzystującej kontenery i mikrousługi oraz oprogramowania do zarządzania chmurami hybrydowymi.

Co ta zmiana strategii oznacza dla partnerów tego producenta, którzy zdecydowali się zainwestować w sprzęt i oprogramowanie Cisco zgodne z architekturą Intercloud? Przedstawiciele firmy zapewniają, że wciąż będą oni mieli możliwość sprzedaży oferowanych przez Cisco elementów infrastruktury chmurowej umożliwiających budowę chmur prywatnych, a także usług SaaS takich jak Web Ex, Spark, CloudLock lub oprogramowania do obsługi systemów IoT.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200