Cisco planuje przejąć w przyszłym roku ponad 20 firm

Cisco Systems zamierza w przyszłym roku przejąć 20-25 przedsiębiorstw. Kupowane mają być nie tylko amerykańskie firmy, ale również z państw na całym świecie.

Cisco Systems zamierza w przyszłym roku przejąć 20-25 przedsiębiorstw. Kupowane mają być nie tylko amerykańskie firmy, ale również z państw na całym świecie.

"Zdumiewa nas tempo, w jakim powstają nowe firmy na całym świecie" - stwierdził John Chambers, prezes Cisco. Firma ponadto zamierza dokonać inwestycji mniejszościowych w kilka firm.

Dotychczas tylko dwa z 15. przewidzianych na ten rok kalendarzowy przejęć nie dotyczyły firm amerykańskich. W sierpniu poinformowano o planach kupna Calista, brytyjskiej firmy oferującej rozwiązania telefonii internetowej, a miesiąc później o zamiarach przejęcia Cocom A/S, duńskiej firmy proponującej szybki dostęp do sieci.

Prezes Cisco nie sprecyzował jednak, jakimi technologiami jego firma jest najbardziej zainteresowana. "Mamy 20 głównych obszarów działalności i w żadnym z nich nie brakuje okazji do pozyskania nowych przedsiębiorstw" - stwierdził J. Chambers. Ujawnił także, że do chwili obecnej Cisco dokonało 91 inwestycji w różne firmy, których nazwy jednak nie zostaną podane do wiadomości publicznej.


TOP 200