Cisco ogłasza zamiar przejęcia Duo Security

Korporacja ogłosiła chęć przejęcia amerykańskiej firmy Duo Security, która specjalizuje się w projektowaniu ujednoliconych rozwiązań dostępowych oraz systemów wieloetapowego uwierzytelniania w chmurze. Wartość transakcji wynosi 2,35 mld dolarów.

Według analityków przejęcie przyspieszy realizację strategii Cisco w obszarze sieci intuicyjnych, umożliwiając klientom bezpieczne łączenie użytkowników w ramach dowolnej aplikacji, w każdej sieci.

Narzędzia Duo Security umożliwiają potwierdzenie tożsamości użytkowników oraz określenie poziomu bezpieczeństwa urządzeń z których korzystają, zanim otrzymają one dostęp do aplikacji.

Zobacz również:

Przejęcie Duo Security pozwoli firmie Cisco rozszerzyć sieci intuicyjnej na środowiska multicloud. Firma Cisco zapewnia obecnie lokalną kontrolę dostępu do sieci za pośrednictwem swojego produktu Identity Services Engine (ISE). Oprogramowanie Duo jako model usługowy (SaaS) zostanie zintegrowane z Cisco ISE w celu rozszerzenia możliwości ISE o kontrolę dostępu do aplikacji w chmurze.

Poprzez weryfikację poziomów zaufania użytkowników i urządzeń, oprogramowanie Duo doda również zaufaną tożsamość do bramki internetowej Cisco (Secure Internet Gateway), do technologii Cloud Access Security Broker, do rozwiązań Enterprise Mobility Management oraz do kilku innych produktów dostarczanych w chmurze.

Oczekuje się, że przejęcie powinno zostać sfinalizowane w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2019 firmy Cisco, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia i wymaganych zgód regulacyjnych. Na czele Duo Security nadal będzie stał Dug Song, natomiast firma dołączy do struktur działu Cisco Networking and Security prowadzonych przez Davida Goeckelera.