Cisco: nie tylko seminaria

Producent sprzętu i oprogramowania oraz realizator kompleksowych systemów z zakresu połączeń międzysieciowych - amerykańska firma Cisco Systems - przystąpiła do organizowania swojego biura w Warszawie. Poinformował o tym powołany niedawno przedstawiciel tej firmy w Polsce - p. Janusz Majchrzak - na seminarium przeprowadzonym w Warszawie dn. 29.11. br.

Producent sprzętu i oprogramowania oraz realizator kompleksowych systemów z zakresu połączeń międzysieciowych - amerykańska firma Cisco Systems - przystąpiła do organizowania swojego biura w Warszawie. Poinformował o tym powołany niedawno przedstawiciel tej firmy w Polsce - p. Janusz Majchrzak - na seminariumprzeprowadzonym w Warszawie dn. 29.11. br. Impreza - już trzecia tego typu w tym roku - została zorganizowana przez Cisco i jej polskiego partnera - firmę integratorską Solidex. Prelegent - specjalista z europejskiego przedstawicielstwa firmy w Paryżu - przedstawił problemy związane z rozbudową sieci komputerowych i rosnącym wpływem infrastruktury sieciowej na działalność przedsiębiorstw. Jednym z elementów strategii Cisco na najbliższe lata - obok zaangażowania w rozwój ATM - ma być opracowywanie technologii, które uniezależnią aplikacje użytkowników sieci od szczegółów technicznych działania komponentów sieci - zarówno sprzętowych, jak i programowych - pochodzących od różnych producentów i umożliwią skuteczną współpracę oraz łatwą wymianę tych komponentów. Ważnym kierunkiem działań Cisco ma być rozwijanie środków umożliwiających łączenie użytkowników sieci rozległych i instalacji łączących wiele sieci LAN w grupy robocze, w ramach których można będzie interakcyjnie wymieniać informacje tekstowe i multimedialne. Realizacja tej strategii będzie polegać m.in. na rozwijaniu systemu IOS (Internetwork Operating System) - oprogramowania rozproszonego, pełniącego funkcje analogiczne do sieciowego systemu operacyjnego, ale instalowanego zarówno w węzłach sieci LAN jak i WAN. Cisco nie jest odosobnione w swych planach i przewidywaniach - polityka "upowszechnionych obliczeń" (pervasive computing) Novella potwierdza istnienie wśród dostawców tendencji do udostępniania zasobów i usług obliczeniowych użytkownikom rozproszonym terytorialnie na zasadach coraz bardziej zbliżonych do tradycyjnych usług telekomunikacyjnych.


TOP 200