Cisco kreśli wizję rozwoju IoT

Cisco przyspiesza rozwój Internetu Rzeczy dzięki wykorzystaniu „mgły obliczeniowej”. Firma rozszerza wsparcie dla architektury Cisco IOx oraz wprowadza pakiet IoE Software and Services Suite zawierający narzędzia do zaawansowanej analizy danych generowanych przez systemy IoT.

Cisco zaprezentowało swoją wizję rozwoju Internetu Rzeczy i strategię noszącą nazwę tzw. „mgły obliczeniowej” (fog computing). Firma chce to realizować głównie poprzez rozszerzenie architektury Cisco IOx, która umożliwi wdrażanie na skalę przemysłową rozwiązań tworzących Internet Rzeczy (Internet of Things; IoT).

Architektura IOx umożliwia uruchamianie aplikacji klasy przemysłowej i systemów operacyjnych różnych producentów bezpośrednio na platformie sieciowej Cisco. To istotne, ponieważ przy wdrażaniu systemów IoT aplikacje, pamięć masowa i moc obliczeniowa mogą być instalowane blisko różnego rodzaju urządzeń końcowych lub czujników. Według Cisco będzie to możliwe właśnie dzięki środowisku „mgły obliczeniowej”.

Zobacz również:

Cisco zaprezentowało także elementy pakietu IoE Software and Services Suite, który umożliwia analizę danych generowanych przez czujniki i urządzenia tworzące Internet Rzeczy oraz ich udostępnianie programom monitorującym i zarządzającym procesami biznesowymi.

Opracowaną przez Cisco architekturę IOx wspiera coraz więcej platform i urządzeń. Są to takie rozwiązania, jak routery CGR1120 i CGR1240 oraz wybrane modele linii Cisco 819, 88x oraz 89x. Dlatego aplikacje wykorzystujące „mgłę obliczeniową” mogą pracować w wielu różnych, fizycznych środowiskach przemysłowych, m.in. w transporcie, produkcji czy sektorze energetycznym.

Aby przyspieszyć implementację rozwiązań IoT opartych na koncepcji „mgły obliczeniowej”, firma opracowała oprogramowanie IOx Application Management Module. Umożliwia ono centralne zarządzanie aplikacjami działającymi we „mgle obliczeniowej”, jeśli tylko są zgodne z architekturą Cisco IOx.

Cisco rozszerzyło też swoją ofertę rozwiązań IoT o mechanizmy inteligencji i analityki wprowadzone do pakietu Video Surveillance 7.6. Umożliwiają one analizę obrazów wideo bezpośrednio w urządzeniach końcowych i są przeznaczone do zastosowań w miejskich oraz firmowych systemach monitoringu.


TOP 200