Cisco i SAP wspólnie pracują nad rozwiązaniami dla e-biznesu

Cisco Systems została pierwszym partnerem SAP-a w ramach programu SAP Global Network Technology. Współpraca firm będzie dotyczyła optymalizowania rozwiązań tzw. sieci inteligentnych, obsługujących krytyczne aplikacje e-biznesu, oferowane w ramach inicjatywy internetowej MySAP.com

Cisco Systems została pierwszym partnerem SAP-a w ramach programu SAP Global Network Technology. Współpraca firm będzie dotyczyła optymalizowania rozwiązań tzw. sieci inteligentnych, obsługujących krytyczne aplikacje e-biznesu, oferowane w ramach inicjatywy internetowej MySAP.com

Partnerzy początkowo skupią się na optymalizacji procesów transakcyjnych wewnątrz przedsiębiorstw, co ma pozwolić na zmniejszenie ogólnego kosztu transakcji związanych z zaopatrzeniem w towary i korzystaniem z usług. Firmy będą też pracować nad rozszerzeniem zakresu działalności elektronicznej ich wspólnych klientów.


TOP 200