Cisco i SABA

Polski oddział Cisco nawiązał współpracę z firmą Betacom, partnerem koncernu SABA, projektanta jednego z najbardziej zaawansowanych systemów wspomagających e-learning.

W ramach podpisanej niedawno umowy obie spółki zobowiązały się do wspólnych działań mających na celu integrację aplikacji SABA z rozwiązaniem Content Delivery Networking oferowanym przez Cisco Systems. Ten ostatni produkt umożliwia m.in. automatyczną, centralnie sterowaną dystrybucję materiałów szkoleniowych do wszystkich oddziałów firmy realizowaną po godzinach pracy, a następnie udostępnianie ich użytkownikom w sieciach lokalnych w sposób całkowicie dla nich niewidoczny i niezależny od konfiguracji przeglądarki webowej. Umowa z Betacomem jest już trzecim tego typu porozumieniem podpisanym przez polski oddział amerykańskiej korporacji. Wcześniej firma podpisała umowy z oraz Computerlandem.