Cisco i Motorola utworzyły firmę Invisix

W Wielkiej Brytanii powstała spółka Invisix - joint venture Cisco Systems i Motoroli. Prezesem firmy został Woody Ritchey. W ciągu najbliższych 4-5 lat Cisco i Motorola zainwestują w firmę ok. 5 mld USD. Fundusze te zostaną przeznaczone na stworzenie i promocję rozwiązań internetowych dla sieci bezprzewodowych.

W Wielkiej Brytanii powstała spółka Invisix - joint venture Cisco Systems i Motoroli. Prezesem firmy został Woody Ritchey. W ciągu najbliższych 4-5 lat Cisco i Motorola zainwestują w firmę ok. 5 mld USD. Fundusze te zostaną przeznaczone na stworzenie i promocję rozwiązań internetowych dla sieci bezprzewodowych.

Invisix skoncentruje się na opracowywaniu produktów dla sieci GSM (Global System for Mobile Communications) i GPRS (General Packet Radio Service), w tym usług wykorzystujących protokół WAP (Wireless Applications Protocol).

W brytyjskim centrum uruchomiono trzy sieci pracujące w standardzie GPRS, które mają służyć do testów i demonstracji nowych rozwiązań.

Pierwsze produkty stworzone przez Invisix zostaną udostępnione w II połowie 2000 r.

Invisix jest drugą już spółką joint venture Cisco i Motoroli. Pierwszą jest SpectraPoint Wireless, powstała po przejęciu przez obie firmy Bosch Telecom.


TOP 200