Cisco Tetration w dwóch nowych odsłonach

Korporacja wprowadziła do oferty dwa nowe modele wykorzystania swojego rozwiązania Tetration. Pierwszy nosi nazwę Tetration SaaS (rozwiązanie przeznaczone dla organizacji działających głównie lub wyłącznie w modelu cloud computing), a drugie Tetration-V (jest to wersja programowa korzystająca z maszyn wirtualnych, przeznaczoną dla mniejszych wdrożeń).

Oba modele zapewniają takie same funkcjonalności co pierwsze wersje Tetration, które były instalowane lokalnie. Tetration automatyzuje mapowanie zależności między aplikacjami oraz tworzenie i egzekwowanie tzw. „białych list” dopuszczalnych aplikacji (tzw. whitelist policy). Zapewnia także wgląd w wydajność sieci oraz ochronę zadań wykonywanych w chmurze.

Interfejsy API Tetration umożliwiają działom IT tworzenie niestandardowych aplikacji z dostępem do źródeł danych Tetration, pozwalając na eksport i egzekwowanie zasad generowanych przez Tetration w kontrolerach SDN i urządzeniach zabezpieczających.

Zobacz również:

W przypadku organizacji, które wdrażają mniej niż 1000 zadań i preferują korzystanie z samego oprogramowania w modelu „software-only”, Tetration jest dostępne na maszynach wirtualnych. Wersja ta umożliwia wdrożenie za pomocą jednego kliknięcia i pozwala organizacjom na korzystanie z własnej infrastruktury serwerowej i pamięci masowej.

Oba modele Tetration dostarczają gotowe do użycia rozwiązanie do identyfikowania aplikacji w centrum danych, ich szczegółowych zależności oraz polityk określających relacje między różnymi warstwami aplikacji. Są przy tym w stanie identyfikować zagrożenia, takie jak Spectre i Meltdown, wykorzystując anomalie w zachowaniach i umożliwiając proaktywną kwarantannę serwerów, których dotyczy problem.

Oba nowe rozwiązania, Tetration SaaS i Tetration-V, są już dostępne.

Źródło: Cisco