Cisco Spark – nowe narzędzie do pracy grupowej

Cisco zmodyfikował usługę Project Squared (rozwiązanie z rodziny Cisco Collaboration, którego premiera miała miejsce w listopadzie 2014 r.) i oferuje obecnie jej kolejną edycję, nadając jej nazwę Cisco Spark. Jest to rozwiązanie tworzące wirtualną przestrzeń, w której zespoły pracowników mogą współpracować niezależnie od lokalizacji i wykorzystywanych urządzeń.

Istnieją dwa sposoby używania rozwiązania. I tak użytkownik może pobrać aplikację Cisco Spark i uruchomić ją na komputerze. Może też uruchomić ją w przeglądarce, wpisując ten adres. Od tego momentu każdy pracownik współpracującego zespołu może wymieniać informacje, współdzielić i przeglądać pliki oraz inicjować wieloosobowe tele- i wideokonferencje.

Cisco Spark tworzy jedną wirtualną przestrzeń, przechowując w niej wszystkie pliki, dokumenty i informacje o podejmowanych decyzjach, a także zapisy wirtualnych spotkań, czatów lub rozmów wideo.

Zobacz również:

Cisco Spark – nowe narzędzie do pracy grupowej

Firma wprowadziła do Cisco Spark szereg zmian i rozszerzeń, z których najuważniejsze nosi nazwę Room Moderation. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą monitorować kto zaprasza inne osoby (lub usuwa zaproszenie) do wirtualnego pokoju spotkań. Jest to dodatkowa warstwa kontroli uzupełniająca istniejące mechanizmy szyfrowania wymienianych treści w trybie end-to-end.

Cisco ułatwił też zarządzanie rozwiązaniem. Administratorzy mogą umożliwić użytkownikom logowanie w trybie jednokrotnej identyfikacji SSO (Single Sign On). Pozwala to m.in. na określanie praw dostępu w oparciu o zdefiniowaną rolę użytkownika, generowanie raportów o wykorzystaniu systemu itd.

Kolejna nowość dotyczy kalendarza. Użytkownicy mogą jednym kliknięciem tworzyć nowy wirtualny pokój spotkań na podstawie dowolnego zaproszenia zapisanego w kalendarzu. Każdy może więc utworzyć wirtualną przestrzeń roboczą, która pozwala na współdzielenie pomysłów i treści przed, w czasie i po zorganizowanym spotkaniu. Dostępny jest też nowy klient dla systemu Windows, a użytkownicy przeglądarki Firefox mogą obecnie współdzielić pliki wideo i ekrany bez konieczności instalacji dodatkowych wtyczek.

Firmy mają do dyspozycji dwie podstawowe wersje usługi: Cisco Spark Message (pakiet zawiera wszystkie funkcje Cisco Spark, a dodatkowo mechanizmy: Room Moderation, Single-Sign-On, synchronizacji usług katalogowych oraz wsparcie techniczne na żywo) i Cisco Spark Message and Meet (pakiet zawiera wszystkie elementy Cisco Spark Message, a dodatkowo funkcję wirtualnych spotkań - do 25 użytkowników - oraz uprawnienia do skorzystania z usług WebEx Meeting Center lub Enterprise Edition. Ceny zależą od liczby licencji i indywidualnych rabatów, które mogą być udzielane klientom zaliczanym do różnych kategorii.

Użytkownicy indywidualni mogą zarejestrować się i bezpłatnie korzystać z następującego zestawu funkcji Cisco Spark: przesyłania wiadomości w trybie 1:1 lub w ramach utworzonej grupy użytkowników, współdzielenia plików, wideorozmów w trybie 1:1 oraz wirtualnych spotkań maks. 3 osób z możliwością współdzielenia ekranów i mobilnego kalendarza. System umożliwia integrację indywidualnych książek adresowych, samoobsługę w trybie online, a także zapewnia szyfrowanie przesyłanych treści w trybie end-to-end.


TOP 200