Cisco HyperFlex Edge - łatwe wdrażanie i zarządzanie na dużą skalę

Cisco HyperFlex Edge to nowa generacja rozwiązań hiperkonwergentnych, która wykracza poza data center. Zyskujemy dostęp do w pełni funkcjonalnej platformy danych i modelu zarządzania – takich, z jakich korzystamy w systemach data center – ale z możliwością zwiększenia zasięgu na inne lokalizacje, w dodatku w uproszczony sposób, który znacznie minimalizuje złożoność wdrożenia czy zarządzania.

Dlaczego warto zdecydować się na rozwiązanie HyperFlex Edge? Trzy podstawowe korzyści to:

1. Przetwarzanie i magazynowanie tam, gdzie to potrzebne

HyperFlex Edge to niedroga infrastruktura hiperkonwergentna dla brzegowych środowisk z dwoma, trzema lub czterema węzłami na klaster i zaawansowanymi funkcjami związanymi z optymalizacją pracy z danymi.

2. Łatwe wdrażanie i zarządzanie

Nie musisz mieć unikalnej wiedzy specjalistycznej. Wystarczy podłączyć węzły i zdalnie je przejąć, a następnie możemy nimi zarządzać z chmury za pomocą rozwiązania Cisco Intersight.

3. Skalowalność w wielu lokalizacjach

Możemy klonować profile do używania w różnych lokalizacjach oraz monitorować wszystkie lokalizacje jednocześnie – wszystko z poziomu Cisco Intersight.

Cisco Intersight - łatwe zarządzanie z chmury

Dowiedz się jak łatwo można zarządzać infrastrukturą hiperkonwergentną Cisco HyperFlex Edge, gdy korzystamy z rozwiązania Intersight.

1. Wdrażanie

Aby rozpocząć pracę w zdalnej lokalizacji wystarczy, że podłączysz przewody sieciowe i zasilające do węzłów brzegowych w danym miejscu. Technicy mogą to zrobić bez specjalistycznej wiedzy czy szkoleń.

Kiedy węzły brzegowe zostaną podłączone i nawiążą komunikację z platformą Cisco Intersight za pośrednictwem bezpiecznego połączenia TLS (Transport Layer Security), wystarczy je zgłosić w interfejsie obsługi. Następnie wybieramy profil klastra, który określa pełną konfigurację dla miejsca zdalnego, a pozostała instalacja jest już w pełni zautomatyzowana i odbywa się bez angażowania personelu IT.

Ustawienia klastrowe mogą być później zawarte w konkretnych profilach, które mogą być używane do szybkiego, spójnego wdrażania bez odchyleń od ustalonych standardów. Z kolei narzędzia do klonowania są dostępne bezpośrednio w interfejsie użytkownika Cisco Intersight.

Możemy też podłączyć się do API Intersight, jeśli chcemy użyć innych narzędzi skryptowych do automatyzacji.

2. Konfigurowanie

Aby skonfigurować parametry platformy Cisco HyperFlex HX Data wystarczy, że włączymy interfejs HyperFlex Connect, klikając odpowiedni przycisk. Od tej pory będziemy mogli kontrolować każdy aspekt działania platformy danych, w tym tworzenie i montowanie magazynów danych, robienie migawek, konfigurowanie zdalnej replikacji czy klonowanie maszyn wirtualnych.

Równie łatwe jest konfigurowanie klastrów dwuwęzłowych. Wystarczy zainstalować dany klaster a Cisco Intersight automatycznie dostarczy tzw. niewidzialnego obserwatora w chmurze (cloud witness), który eliminuje potrzebę konfigurowania węzła obserwatora w głównym data center lub lokalizacji hostowanej.

Warto zauważyć, że tradycyjne systemy wymagają skonfigurowania węzła-obserwatora (witness node) dla każdego klastra dwuwęzłowego, aby zapobiec sytuacji zwanej jako split-brain situations. Określenie to dotyczy problemu, który występuje gdy obie połowy klastra myślą, że mogą dalej działać niezależnie od siebie. I tak, trzeba utrzymywać trzeci węzeł, który działa jako arbiter między dwoma pozostałymi. Takie podejście utrudnia wdrażanie na dużą skalę, ponieważ każdy obserwator musi zostać zainstalowany, utrzymywany i być podłączony do klastra brzegowego za pomocą szybkich sieci. Niepotrzebnie zwiększa to koszty i złożoność wdrożeń brzegowych.

W przeciwieństwie do tradycyjnej metody Cisco Intersight oferuje niewidzialnego obserwatora w chmurze, decydującego o tym który węzeł będzie kontynuował działanie w sytuacji split-brain, bez żadnego czasochłonnego i kosztownego konfigurowania. Wszystko to odbywa się automatycznie i zapewnia oszczędności dla każdego wdrożonego klastra.

Cisco HyperFlex Edge - łatwe wdrażanie i zarządzanie na dużą skalę

3. Monitorowanie

Cisco Intersight monitoruje stan klastra brzegowego i udostępnia administratorowi dostęp do intuicyjnego kokpitu (dashboard) nawigacyjnego, gdzie może on łatwo sprawdzić status wszystkich węzłów wykorzystywanych w firmie. Wystarczy kliknąć na wybrany klaster, by wyświetlić szczegóły dotyczące jego stanu.

Platforma Intersight jest dodatkowo bezpośrednio połączona z Centrum Pomocy Technicznej Cisco (Cisco TAC - Technical Assistance Center), więc jeśli tylko wykryje jakieś błędy wskazujące na awarię, Cisco TAC może automatycznie je zdiagnozować poprzez przejrzenie logów, wykorzystując do tego silnik oparty na sztucznej inteligencji.

4. Utrzymywanie

Cisco Intersight bardzo dobrze radzi sobie z utrzymywaniem każdego klastra w dobrym stanie, a przy tym może utrzymywać ich nieograniczoną liczbę, z różnymi konfiguracjami sprzętu i oprogramowania.

Administratorzy mogą liczyć również na wygodne, unikalne w branży podejście do aktualizacji oprogramowania – chodzi tu o metodę jednego kliknięcia (single-click updates). W łatwy sposób możemy aktualizować zarówno oprogramowanie firmware, jak również hipervisory czy platformę danych, a także wybierać pożądany poziom zmian (revision levels). Inni dostawcy nie są w stanie zapewnić tak łatwych aktualizacji, ponieważ nie integrują całego oprogramowania i sprzętu. Cisco zapewnia najbardziej bezproblemowe, wydajne i zoptymalizowane czasowo aktualizacje dla dowolnej wersji infrastruktury hiperkonwergentnej. Możemy wprowadzać aktualizacje i zmiany wielu klastrów równolegle, w wielu miejscach, bez zakłócania pracy firmy oraz konieczności interwencji człowieka.

5. Zawsze aktualne i dostępne

Cisco Intersight to rozwiązanie konteneryzowane i cloud-native, czyli od samego początku projektowane z myślą o pracy w chmurze. Dzięki temu mamy pewność, że zawsze korzystamy z najnowszej, zaktualizowanej wersji, która ma wszystkie zabezpieczenia i jest najbardziej stabilna.

Warto jednak dodać, że Cisco oferuje również możliwość zarządzania hiperkonwergentnymi klastrami za pomocą lokalnie hostowanego oprogramowania Cisco HyperFlex Connect lub szeregu narzędzi i wtyczek innych firm, w tym VMware vSphere.

Elastyczne rozwiązania finansowe które wspierają osiąganie celów biznesowych

Program Cisco Capital ułatwia firmom uzyskanie dostępu do odpowiednich rozwiązań technologicznych, a przez to – do osiągania założonych celów biznesowych, przeprowadzania transformacji cyfrowej i utrzymania konkurencyjności na rynku.

Cisco pomaga zmniejszyć TCO (Total Cost of Ownership - całkowity koszt posiadani), zaoszczędzić kapitał i przyspieszyć wzrost. Elastyczne rozwiązania finansowe funkcjonują w ponad 100 krajach, w tym w Polsce, i obejmują zakup sprzętu, oprogramowania, usług a nawet uzupełniającego sprzętu firm trzecich w ramach łatwych, przewidywalnych płatności.

Easylease 0%

Dla projektu w architekturze Cisco, której koszt przekracza 15 tys. zł uzyskamy dostęp do3-letniej oferty 0%. Spłaty można dokonać w miesięcznych ratach, aby w pełni korzystać z posiadanego sprzętu i oprogramowania. Co więcej, wszystkie rozwiązania – sprzęt, aplikacje, usługi i subskrypcje – możemy ująć w jednej umowie. Easy Lease 0% umożliwia sfinansowanie projektu do wartości 1 350 000 zł.

Zasady działania:

Odsetki 0% przez 3 lata

easylease to 36-miesięczny plan płatności. Wystarczy dodać wybrany sprzęt, oprogramowanie i koszty usług, a następnie podzielić to przez 36. To kwota, którą będziemy płacić co miesiąc.

Na zakończenie umowy

Na koniec umowy leasingu możemy albo zwrócić środek trwały, albo zapłacić 1 proc. wartości projektu i zostać jego właścicielem.

Kwalifikowalność produktu

Dla zakupów od 15 tys. zł do 1 350 000mln zł. 70% łącznej ceny zakupu (łącznie dla urządzeń, oprogramowania i usług). Urządzenia muszą stanowić 10% wydatków na produkty Cisco.


Przetestuj środowisko Cisco HyperFlex Edge w praktyce!


Jeśli jesteś zainteresowany przetestowaniem Cisco HyperFlex i otrzymaniem dostępu do wirtualnego demo, zostaw swoje dane. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w przeciągu 48 godzin. Gwarantujemy, że testy są:

  • bezpłatne
  • niezobowiązujące
  • dostosowane do Twoich indywidualnych wymagań

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych zebranych przez IDG Poland S.A. partnerowi biznesowemu - firmom Cisco Systems Poland Sp. z o.o., Ingram Micro sp. z o.o. oraz Stinet Sp. z o.o w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług tej firmy. Przyjmuję do wiadomości, że w momencie przekazania moich danych partnerowi biznesowemu IDG Poland S.A. staje się on również administratorem moich danych.
Zapisz się
na bezpłatne
testy