Cisco HyperFlex Edge – kompletna hiperkonwergencja na dzisiejsze czasy

Obecnie firmy potrzebują infrastruktury, która będzie dostosowana do potrzeb w zakresie danych i klientów, jak również będzie można ją skalować zgodnie z potrzebami biznesu i niezależnie od miejsca przetwarzania danych. Rozwiązania Internetu rzeczy (Internet of Things - IoT) wykorzystują lokalizacje brzegowe do pozyskiwania i czyszczenia danych przed wysłaniem przydatnych informacji do głównego data center, a lokalizacje zdalne, oddziały, punkty sprzedażowe i przemysłowe wymagają stałego działania nawet wtedy, gdy podstawowe data center jest niedostępne.

Dodatkowo punkty sprzedaży (PoS - Point-of-sale), analizy nadzoru wideo, wirtualne pulpity czy zarządzania zapasami to zaawanasowane aplikacje i rozwiązania, które organizacja IT musi czasami wdrożyć nawet w setkach różnych miejsc.

Wszystkie wymienione aspekty są powodem, przez który powstała Cisco HyperFlex Edge. To hiperkonwergentna infrastruktura (HCI), która oferuje szeroką funkcjonalność, a przy tym prostotę systemów Cisco. Możemy liczyć na elastyczność, skalowalność, nieduże koszty, jak również centralne zarządzanie całym rozwiązaniem.

Największe korzyści Cisco HyperFlex Edge to:

  • Mniejsze koszty i zminimalizowana złożoność środowiska IT
  • Obsługa aplikacji always-on (zawsze aktywne), które są blisko klientów i danych
  • Możliwość szybkiego wdrożenia – i to na dużą skalę!
  • Zapewnienie niezawodnej pracy zarówno jeśli chodzi o przetwarzanie danych, jak również ich magazynowanie
  • Możliwość wdrożenia w dowolnym miejscu, z centralnym zarządzaniem dla administratora

Infrastruktura gotowa na przyszłe wyzwania

Cisco HyperFlex Edge doskonale nadaje się na przyszłość. Jak podają analitycy Gartnera, w 2020 r. ponad 50% organizacji będzie pracować z kontenerowymi aplikacjami o kluczowym dla nich znaczeniu, które będą tworzone domyślnie do pracy w chmurze (cloud-native). Dla porównania, w 2018 r. było to zaledwie 5% firm. Infrastruktura Cisco jest doskonale przygotowana do pracy z aplikacjami cloud-native i pozwala na ich łatwe wdrażanie.

Co więcej, Gartner przewiduje, że do 2022 r. ponad 50% danych generowanych przez przedsiębiorstwa będzie tworzonych i przetwarzanych poza głównym data center lub chmurą firmy. Tu ponownie – Cisco HyperFlex Edge jest gotowe na to wyzwanie i zapewnia pełną funkcjonalność w każdej lokalizacji.

Infrastruktura Cisco HyperFlex Edge została zaprojektowana w taki sposób, aby organizacje mogły zmniejszyć koszty i zminimalizować stopień złożoności, jaki wiąże się utrzymaniem data center. Dobrze radzi sobie również z przetwarzaniem danych tam, gdzie przebywają klienci, czyli – bardzo często – poza głównym data center.

Przetwarzanie w dowolnym miejscu

Aplikacje korporacyjne migrują do scentralizowanych data center i do chmury, natomiast brzeg internetu przenosi się do poszczególnych oddziałów firm i innych lokalizacji znajdujących się bliżej klientów, urządzeń IoT, jak i organizacyjnych punktów kontaktowych.

Tego typu przejście wiąże się z nowymi wyzwaniami. Jakimi? Po pierwsze, budżety na zarządzanie zdalnymi miejscami są napięte, a po drugie – lokalizacje brzegowe mają różne wymagania i muszą być gotowe na skalowanie w dół lub w górę, zależnie od potrzeb organizacji. Gdyby tego było mało muszą być bardzo odporne na wszelkie awarie czy cyber zagrożenia, a także działać niezależnie i bez wsparcia z głównego data center. Do tego muszą być zarządzane i działać przy minimalnym lub bez udziału personelu IT – powinny być dostosowane do zarządzania, utrzymywania i wdrażania z centrali firmy.

Infrastruktura Cisco HyperFlex Edge pomaga sprostać unikalnym wymaganiom związanym z wdrażaniem uproszczonych, hiperkonwergentnych środowisk do wielu miejsc, z rozproszonymi obliczeniami i przetwarzaniem na skalę globalną. Zawiera kluczowe funkcje pod kątem obniżania kosztów i zmniejszenia zapotrzebowania na miejsce. Możemy wybrać klastry z dwoma, trzema lub czterema węzłami i być gotowym na szerokie wymagania z zakresu obliczeń brzegowych (edge-location computing), akceleracji GPU czy magazynowania danych (storage).

Cisco HyperFlex Edge – kompletna hiperkonwergencja na dzisiejsze czasy

Cisco HyperFlex Edge to rozwiązanie, które doskonale nadaje się do skalowania i wdrażania w dowolnym miejscu.

Do komunikacji w klastrach Cisco HyperFlex Edge może wykorzystywać sieci Cisco lub innych firm o przepustowości od 1 do 10 Gbps. Klastry dwuwęzłowe mogą natomiast wykorzystywać wbudowane porty LOM (LAN-on-motherboard) o przepustowości 10 Gbps dla szybkich połączeń klastrowych, włącznie z przełącznikami Gigabit Ethernet upstream.

Wszystkie te ulepszenia sprawiają, że Cisco HyperFlex Edge można łatwo i relatywnie niedrogo wdrożyć jako hiperkonwergentne rozwiązanie dla wielu lokalizacji brzegowych, a nawet jako jedyny klaster obsługujący małą lub średnią firmę.

Korzyści zarządzania Cisco HyperFlex

1. Szybkie i elastyczne

Rozwiązania Cisco HyperFlex to możliwość zainstalowania swojego hiperkonwergentnego systemu w ciągu niecałej godziny. Do tego zyskujemy wgląd do przydatnych informacji i danych o wydajności i pracy systemu, generowanych w czasie rzeczywistym.

2. Monitorowanie z dowolnego miejsca i o każdej porze

Cisco dostarcza rozwiązanie do zarządzania z UX zaprojektowanym z myślą o komputerach stacjonarnych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych. Dzięki temu możemy zarządzać platformą z dowolnego miejsca i o każdej porze.

3. Integracja z najlepszym oprogramowaniem

Interfejs API z zarządzania klastrami HyperFlex integruje się z narzędziami firmy Cisco oraz kilkunastoma narzędziami innych, niezależnych dostawców.

Hiperkonwergencja w dowolnym miejscu Twojej firmy

Rozwiązania Cisco z serii HyperFlex HX ujednolicają przetwarzanie danych, magazynowanie i sieć, natomiast platforma HX Data to wydajny, rozproszony system plików, który obsługuje wiele hipervisorów z szeroką gamą usług zarządzania i optymalizacji danych klasy korporacyjnej. Do tego HyperFlex może być zarządzany z dowolnego miejsca za pomocą inteligentnego, opartego na chmurze rozwiązania Cisco Intersight

Dostępne modele HyperFlex:

Cisco HyperFlex Hybrid
do zastosowań ogólnych
Cisco HyperFlex All Flash oraz All NVMe do zadań o krytycznym znaczeniu Cisco HyperFlex Edge do zdalnych lokalizacji i oddziałów firm Serwery Cisco HyperFlex Compute Only do przetwarzania
HX220c M5
HX240c M5
HX240c
Large Form Factor
HX220c All NVMe M5
HX220c AF M5
HX240c AF M5
HX220c Edge M5 Serwery Blade z serii B
Serwery Rack z serii C

Elastyczne rozwiązania płatnicze pomagające osiągać cele biznesowe

Program Cisco Capital ułatwia firmom uzyskanie dostępu do odpowiednich rozwiązań technologicznych, a przez to – do osiągania założonych celów biznesowych, przeprowadzania transformacji cyfrowej i utrzymania konkurencyjności na rynku.

Cisco pomaga zmniejszyć TCO (Total Cost of Ownership - całkowity koszt posiadani), zaoszczędzić kapitał i przyspieszyć wzrost. Elastyczne rozwiązania finansowe funkcjonują w ponad 100 krajach, w tym w Polsce, i obejmują zakup sprzętu, oprogramowania, usług a nawet uzupełniającego sprzętu firm trzecich w ramach łatwych, przewidywalnych płatności.

Easylease 0%

Dla projektu w architekturze Cisco, której koszt przekracza 15 tys. zł uzyskamy dostęp do3-letniej oferty 0%. Spłaty można dokonać w miesięcznych ratach, aby w pełni korzystać z posiadanego sprzętu i oprogramowania. Co więcej, wszystkie rozwiązania – sprzęt, aplikacje, usługi i subskrypcje – możemy ująć w jednej umowie. Easy Lease 0% umożliwia sfinansowanie projektu do wartości 1 350 000 zł.

Zasady działania:

Odsetki 0% przez 3 lata

easylease to 36-miesięczny plan płatności. Wystarczy dodać wybrany sprzęt, oprogramowanie i koszty usług, a następnie podzielić to przez 36. To kwota, którą będziemy płacić co miesiąc.

Na zakończenie umowy

Na koniec umowy leasingu możemy albo zwrócić środek trwały, albo zapłacić 1 proc. wartości projektu i zostać jego właścicielem.

Kwalifikowalność produktu

Dla zakupów od 15 tys. zł do 1 350 000mln zł. 70% łącznej ceny zakupu (łącznie dla urządzeń, oprogramowania i usług). Urządzenia muszą stanowić 10% wydatków na produkty Cisco.


Przetestuj środowisko Cisco HyperFlex Edge w praktyce!


Jeśli jesteś zainteresowany przetestowaniem Cisco HyperFlex i otrzymaniem dostępu do wirtualnego demo, zostaw swoje dane. Nasz ekspert skontaktuje się z Tobą w przeciągu 48 godzin. Gwarantujemy, że testy są:

  • bezpłatne
  • niezobowiązujące
  • dostosowane do Twoich indywidualnych wymagań

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych zebranych przez IDG Poland S.A. partnerowi biznesowemu - firmom Cisco Systems Poland Sp. z o.o., Ingram Micro sp. z o.o. oraz Stinet Sp. z o.o w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług tej firmy. Przyjmuję do wiadomości, że w momencie przekazania moich danych partnerowi biznesowemu IDG Poland S.A. staje się on również administratorem moich danych.
Zapisz się
na bezpłatne
testy