Cisco: Firmy nie potrafią jeszcze wykorzystać big data

Jak pokazują wyniki najnowszego badania Cisco Connected World Technology Report (CCWTR), zarówno specjaliści IT jak i osoby odpowiedzialne za biznesową strategie firm, nie są jeszcze w stanie wyciągać strategicznych wniosków z danych, jakimi dysponują. W Polsce połowa badanych uważa, że potrzebuje strategicznego planu, aby wykorzystać możliwości Big Data.

Badanie Cisco Connected World Technology Report (CCWTR) przeprowadzono wśród 1800 specjalistów IT z 18 krajów, w tym z Polski, sprawdzając m.in. gotowość sektora IT na zmiany i wyzwania oraz identyfikując strategiczny potencjał projektów Big Data i technologiczne braki utrudniające ich realizację.

Wyniki badania pokazują, że mimo iż większość firm zbiera, przechowuje i analizuje dane, to jednak wiele z nich boryka się z problemami biznesowymi oraz technologicznymi związanymi z Big Data. Na przykład, ponad 60 procent respondentów zgadza się z tezą, że Big Data może pomóc w podejmowaniu kluczowych decyzji oraz poprawić konkurencyjność ich firm, ale tylko jedna czwarta, zarówno w Polsce jak i na świecie, przyznaje, że potrafi wydobywać strategiczne informacje z posiadanych obecnie danych.

Zobacz również:

  • Cisco opuści rynek rosyjski
  • Ten alert bezpieczeństwa adresowany jest do firm posiadających rozwiązania Cisco
  • Mroczne sekrety zarządzania danymi

Ponad dwie trzecie menedżerów IT potwierdza, że Big Data będzie strategicznym priorytetem dla ich firm w 2013 roku oraz w kolejnych pięciu latach. Najwyższe wyniki uzyskano w Argentynie (89 procent), Chinach (86 procent), Indiach (83 procent), Meksyku i Polsce (po 78 procent). Badanie Cisco pokazało, że Big Data daje działom IT możliwość tworzenia wartości dodanej oraz wzmacniania relacji z innymi jednostkami biznesowymi. Projekty Big Data mogą pomóc działom IT w umocnieniu ich strategicznej pozycji w ramach organizacji. W Polsce 66 procent badanych (na świecie 73 procent) uznało, że za strategię Big Data odpowiada dział IT. Respondenci uznali jednak, że w prowadzeniu projektów Big Data uczestniczyć będą także inne działy, w tym finansowy, R&D, operacyjny, inżynierski oraz marketing i sprzedaż.

Menedżerowie IT zwrócili uwagę na kilka przeszkód, które mogą stanąć na drodze do wdrożenia rozwiązań Big Data. W Polsce największe obawy wzbudzają: bezpieczeństwo danych (27 procent), brak budżetu (19 procent) oraz brak personelu IT i odpowiedniej wiedzy eksperckiej (po 14 procent). Ponad jeden na czterech respondentów na świecie (27 procent) za główną obawę uznał konieczność zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz zarządzanie ryzykiem. Zwracano przy tym uwagę na znaczny wzrost ilości przetwarzanych danych, wiele sposobów dostępu do nich oraz ewentualne problemy z zapewnieniem odpowiedniego budżetu na zabezpieczenia jako podstawowe wyzwania stojące przed projektami Big Data. Problemy z bezpieczeństwem najczęściej były wskazywane w Chinach (45 procent), Indiach (41 procent), USA (36 procent) i Brazylii (33 procent).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200