Cisco Firepower Seria 1000 - ochrona klasy korporacyjnej dla małych firm

Dzięki zaporom Cisco Firepower Seria 1000 możemy rozwijać małą firmę bez obaw i zmartwień, że do sieci może przedostać się cyberprzestępca. Rozwiązania z serii 1000 oferują wysoką wydajność, łatwość użytkowania oraz pełny wgląd i kontrolę związaną z wykrywaniem i zatrzymywaniem cyberataków. Zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniać maksymalne bezpieczeństwo bez obniżania wydajności sieci.

Najważniejsze korzyści i funkcje

1. Ochrona przed zaawansowanymi zagrożeniami

Zapory Cisco wykorzystują system zapobiegania włamaniom nowej generacji (Next-Generation Intrusion Prevention System - NGIPS), kontrolę i monitorowanie aplikacji, zaawansowaną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem (Advanced Malware Protection - AMP) oraz filtrowanie adresów URL, aby łącznie zapewniać ochronę klasy korporacyjnej dla małych firm.

2. Wydajność i niezawodna praca

Firmy mogą korzystać z najwyższej ochrony bez strat na wydajności sieci. Przepustowość rozwiązań jest nawet trzykrotnie wyższa niż w przypadku poprzedniej generacji.

3. Lepsza kontrola ruchu szyfrowanego

Obecnie szyfrowane jest aż 70% ruchu internetowego. Rozwiązania Cisco pozwalają na lepszą ochronę przed ukrytymi zagrożeniami.

4. Bezpieczeństwo w grupie

Zapory Cisco współpracują z innymi, komplementarnymi rozwiązaniami firmy, takimi jak narzędzia zabezpieczające Cisco Threat Response do wykrywania i zatrzymywania zagrożeń. Dzięki temu bezpieczeństwo jest jeszcze wyższe.

Oprogramowanie

Zapory Firepower Seria 1000 oferują dostęp do następującego oprogramowania:

Firepower Management Center: Narzędzie zapewniające centralizację, integracją i uproszczone zarządzanie. To z tego miejsca możemy zarządzać zaporami, kontrolować aplikacje, zapobiegać cyberatakom, korzystać z filtrowania adresów URL, czy też z rozwiązania AMP (Advanced Malware Protection), czyli zaawansowanej ochrony przez złośliwym oprogramowaniem malware.

Firepower Device Manager: Narzędzie do łatwej konfiguracji lokalnej zapory sieciowej w celu ochrony firmy przed cyberzagrożeniami. Bardzo łatwa obsługa: użytkownik musi jedynie skierować przeglądarkę na zaporę, aby skonfigurować i zarządzać urządzeniem.

Next-Generation Intrusion Prevention System (NGIPS): Najwyższa ochrona dzięki rozwiązaniu NGIPS, które zatrzymuje zagrożenia i cyberataki. Potrafi oznaczać podejrzane pliki i analizować je pod kątem nieznanych zagrożeń.

Defense Orchestrator: Rozwiązanie do zarządzania zasadami i politykami bezpieczeństwa. Wszystko dostępne jest z poziomu intuicyjnego interfejsu i chmury, więc dostępu do narzędzia nie ogranicza nasza fizyczna lokalizacja.

Cisco Firepower 1000

Zapory Cisco Firepower 1000 to rodzina trzech nowej generacji platform zabezpieczających Next-Generation Firewall (NGFW). Zapewniają firmie ochronę przed zaawansowanymi cyberzagrożeniami.

Cisco Firepower Seria 1000 - ochrona klasy korporacyjnej dla małych firm

Cisco Firepower Seria 1000 - ochrona klasy korporacyjnej dla małych firm

Cisco Firepower 1000 utrzymują wyjątkowo stałą wydajność nawet wtedy, gdy aktywujemy zaawansowane funkcje wykrywania zagrożeń, a przepustowość w serii 1000 wystarcza do tego, aby korzystać z urządzeń w małych biurach, biurach domowych, zdalnych oddziałach firmy, a nawet przy zabezpieczaniu brzegu sieci. Ponadto zapory Cisco 1000 działają z rozwiązaniem Cisco Firepower Threat Defense (FTD).

Model NGFW NGIPS Interfejsy
FPR-1010 650 Mbps 650 Mbps 8x RJ45
FPR-1120 1,5 Gbps 1,5 Gbps 8x RJ45, 4 x SFP
FPR-1140 2,2 Gbps 2,2 Gbps 8x RJ45, 4 x SFP

Elastyczne rozwiązania finansowe które wspierają osiąganie celów biznesowych

Program Cisco Capital ułatwia firmom uzyskanie dostępu do odpowiednich rozwiązań technologicznych, a przez to – do osiągania założonych celów biznesowych, przeprowadzania transformacji cyfrowej i utrzymania konkurencyjności na rynku.

Cisco pomaga zmniejszyć TCO (Total Cost of Ownership - całkowity koszt posiadani), zaoszczędzić kapitał i przyspieszyć wzrost. Elastyczne rozwiązania finansowe funkcjonują w ponad 100 krajach, w tym w Polsce, i obejmują zakup sprzętu, oprogramowania, usług a nawet uzupełniającego sprzętu firm trzecich w ramach łatwych, przewidywalnych płatności.

Easylease 0%

Dla projektu w architekturze Cisco, której koszt przekracza 15 tys. zł uzyskamy dostęp do3-letniej oferty 0%. Spłaty można dokonać w miesięcznych ratach, aby w pełni korzystać z posiadanego sprzętu i oprogramowania. Co więcej, wszystkie rozwiązania – sprzęt, aplikacje, usługi i subskrypcje – możemy ująć w jednej umowie. Easy Lease 0% umożliwia sfinansowanie projektu do wartości 1 350 000 zł.

Zasady działania:

Odsetki 0% przez 3 lata

easylase to 36-miesięczny plan płatności. Wystarczy dodać wybrany sprzęt, oprogramowanie i koszty usług, a następnie podzielić to przez 36. To kwota, którą będziemy płacić co miesiąc.

Na zakończenie umowy

Na koniec umowy leasingu możemy albo zwrócić środek trwały, albo zapłacić 1 proc. wartości projektu i zostać jego właścicielem.

Kwalifikowalność produktu

Dla zakupów od 15 tys. zł do 1 350 000mln zł. 70% łącznej ceny zakupu (łącznie dla urządzeń, oprogramowania i usług). Urządzenia muszą stanowić 10% wydatków na produkty Cisco.


Przetestuj bezpłatnie rozwiązanie Next-Generation Firewall w swoim środowisku!


Testy są:

  • całkowicie bezpłatne
  • proste do przeprowadzenia (przedstawiciel Cisco przeprowadzi instalację fizycznego lub wirtualnego urządzenia w Twojej infrastrukturze, dzięki czemu sprawdzisz, jakie potencjalne zagrożenia zostałyby zatrzymane w Twojej sieci)
  • w pełni funkcjonalne (wykryjesz i natychmiastowo unicestwisz złośliwe oprogramowanie na wczesnym etapie)

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych zebranych przez IDG Poland S.A. partnerowi biznesowemu - firmom Cisco Systems Poland Sp. z o.o., Ingram Micro sp. z o.o. oraz Stinet Sp. z o.o w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług tej firmy. Przyjmuję do wiadomości, że w momencie przekazania moich danych partnerowi biznesowemu IDG Poland S.A. staje się on również administratorem moich danych.
Zapisz się
na bezpłatne
testy