Cicha wojna DVD

Już niedługo napędy DVD-RAM i DVD-RW pojawią się również na polskim rynku.

Już niedługo napędy DVD-RAM i DVD-RW pojawią się również na polskim rynku.

Napędy DVD, umożliwiające wielokrotny zapis płyt optycznych, mające w najbliższych latach zastąpić klasyczne magnetowidy, zaczynają pojawiać się na rynku. Niestety, podobnie jak w pierwszym okresie rozwoju rynku magnetowidów, również w przypadku urządzeń DVD brak jest jednolitego standardu. Już pod koniec kwietnia na rynku europejskim mają pojawić się napędy DVD-RAM oferowane przez firmy Toshiba i Hitachi, a na rynku amerykańskim pierwszym producentem, który już wprowadził takie urządzenia do sprzedaży jest Matsushita Electric Industrial (Panasonic). Natomiast nieco później, bo dopiero w III kwartale br., mają być dostępne niezgodne z DVD-RAM modele napędów DVD-RW, opracowane i wspierane m.in. przez Hewlett-Packard, Mitsubishi Chemical, Philips Electronics, Ricoh, Sony i Yamaha.

Te dwie potężne grupy firm, które wcześniej doszły do porozumienia przy określaniu jednolitego standardu DVD-ROM - czytników i odtwarzaczy płyt optycznych o wysokiej gęstości zapisu (4-17 GB na jednym dysku), obecnie nie są w stanie nawet ustalić jednolitego nazewnictwa - DVD jest określane jako skrót od Digital Video Disk lub Digital Versatile Disk. Jednocześnie przedstawiciele producentów starają się bagatelizować problem niezgodnych standardów, twierdząc, że rynek urządzeń zapisujących płyty optyczne jest na tyle duży, iż oba rozwiązania znajdą na nim miejsce.

Warto zauważyć, że w najbliższym czasie napędy DVD wielokrotnego zapisu będą konkurować z dopiero wchodzącymi do masowych zastosowań napędami CD-RW. Według aktualnych ocen, tych ostatnich sprzedano w ub.r. ok. 2,5 mln, a w przewidywaniach na rok bieżący mówi się o 6,5 mln napędów. Jednocześnie popyt na te urządzenia rośnie bardzo szybko i - jak twierdzą np. przedstawiciele Philipsa - wielkość sprzedaży jest obecnie limitowana głównie przez dostępną moc produkcyjną. W odróżnieniu od CD-RW, które znajdują zastosowanie praktycznie tylko jako komputerowy sprzęt peryferyjny, DVD-RAM lub DVD-RW będą mogły być wykorzystywane zarówno jako element systemu komputerowego, jak i sprzęt elektroniczny powszechnego użytku o funkcjach wysokiej jakości cyfrowego magnetowidu. W obu przypadkach podstawowy mechanizm będzie ten sam, ale napędy funkcjonujące niezależnie od komputera będą dodatkowo wyposażone we własny zasilacz oraz elektroniczne układy do generacji sygnałów TV i sprzętowego kodowania/dekodowania plików formatu MPEG-2, co jest warunkiem niezbędnym do odtwarzania cyfrowych filmów wideo-DVD. W modelach DVD, przeznaczonych do instalacji w komputerze PC, karta dekodera MPEG-2 jest elementem opcjonalnym.

W rozwoju technologii DVD został pominięty jeden etap - po czytnikach DVD-ROM pojawiły się napędy wielokrotnego zapisu, a nie jednokrotnego typu CD-R. Jednocześnie ceny nowych urządzeń DVD-RAM są wyjątkowo niskie - np. Toshiba zapowiada, że jej napędy będą początkowo kosztować na rynku europejskim tylko ok. 660 USD. Za kilka miesięcy sprzęt ten będzie dostępny również w Polsce.

Pojawienie się na rynku napędów DVD wielokrotnego zapisu nie oznacza jednak szybkiego końca popularności urządzeń CD-R lub CD-RW, które umożliwiają zapis dysków optycznych przeznaczonych do powszechnie dostępnych czytników CD-ROM. Oprócz tego płyty CD-R do jednokrotnego zapisu mają obecnie cenę ok. 5-8 zł, a Maxell Europe zapowiada, że oferowane przez tę firmę dyski DVD-RAM będą kosztować ok. 25 USD (zapis jednostronny o pojemności 2,6 GB) i 40 USD (dwustronne - 5,2 GB).

Należy jednocześnie pamiętać o wadach i ograniczeniach pierwszej generacji napędów DVD. Urządzenia DVD-RAM wykorzystują płyty optyczne umieszczone w specjalnych kasetach i nie można ich odczytywać w dostępnych czytnikach DVD-ROM. Natomiast dyski DVD-RW będzie można odtwarzać w napędach DVD-ROM, ale tylko odpowiednio zmodyfikowanych, a nie w obecnie oferowanych modelach o standardowej konstrukcji.

Napęd DVD-RAM Toshiba SD-W1101

Toshiba wprowadza do sprzedaży napęd DVD-RAM model SD-W1101 wyposażony w interfejs SCSI, mogący funkcjonować również jako standardowy czytnik 2x Speed DVD-ROM lub CD-ROM o maksymalnej 16-krotnej prędkości. SD-W1101 jest zgodny ze specyfikacją formatu zapisu płyt DVD-RAM wersja 1.0, opracowaną przez Forum DVD i mieści 2,6 GB na dysku jednostronnym lub 5,2 GB na dwustronnym.

Napęd wykorzystuje głowice odczytujące, które zawierają dwie diody generujące promieniowanie laserowe o długościach fal 650 nm i 780 nm. Średni czas dostępu do danych na dysku DVD wynosi 150 ms. SD-W1101 umożliwia odczyt płyt DVD-RAM, DVD-ROM oraz CD-ROM, CD-Audio, CD-R i CD-RW.

Masowa produkcja napędów ma rozpocząć się w maju br., a ich zapowiadana cena to ok. 660 USD. Na polskim rynku będą one dostępne za kilka miesięcy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200