"Ciągle się boimy" (cd.)

Ponieważ numer ComputerWorld z dnia 19.04.1993 r. dotarł do mnie z opóźnieniem, odpowiadam tą drogą na apel zawarty w artykule "Ciągle się boimy", skierowany do firm pragnących znaleźć się w przygotowywanych przez Wasze czasopismo analizach rynku. Sprzedaż naszej firmy wyniosła w 1992 r. 741 tys. USD przy średnim zatrudnieniu 20 osób (obroty w każdym miesiącu były przeliczane na dolary wg średniego kursu w danym miesiącu). Nie jest to może bardzo dużo w stosunku do potentatów, lecz sądzę, że rezultat ten może być interesujący jako element szerszej analizy, gdyż:

Ponieważ numer ComputerWorld z dnia 19.04.1993 r. dotarł do mnie z opóźnieniem, odpowiadam tą drogą na apel zawarty w artykule "Ciągle się boimy", skierowany do firm pragnących znaleźć się w przygotowywanych przez Wasze czasopismo analizach rynku. Sprzedaż naszej firmy wyniosła w 1992 r. 741 tys. USD przy średnim zatrudnieniu 20 osób (obroty w każdym miesiącu były przeliczane na dolary wg średniego kursu w danym miesiącu). Nie jest to może bardzo dużo w stosunku do potentatów, lecz sądzę, że rezultat ten może być interesujący jako element szerszej analizy, gdyż:

1. powyższy przychód osiągnięto praktycznie ze sprzedaży własnego oprogramowania (program Polset/Cyfroset do profesjonalnego składu i łamania drukarskiego);

2. osiągnięto dobry jak na firmę software'ową iloraz sprzedaży do liczby zatrudnionych;

3. większa część przychodu (381 USD) pochodziła z eksportu.

Wyrażam głębokie zadowolenie, że podobne analizy rynku są przez ComputerWorld kontynuowane po wyjeździe red. Marka Cara [na placówkę w Rosji - uwaga red.]. Są to wg mnie jedne z najbardziej interesujących materiałów publikowanych przez prasę komputerową. Mam nadzieję, że będą coraz bardziej kompletne i wnikliwe (analiza w różnych przekrojach: sprzęt - jednostki centralne, peryferia; oprogramowanie - własne, importowane; eksport polskiego oprogramowania). Sądzę, że dla porównawczej analizy wydajności cenny będzie VAT - wartość dodana na jednego zatrudnionego chyba lepiej charakteryzuje wydajność i w związku z tym różnice między firmami hardware'owymi i software'owymi nie będą już takie duże.

Pozostaję z szacunkiem

Jacek Sobczyk, Cyfronex s.c.

Warszawa, 12.05.1993 r.


TOP 200