Ciągle się boimy

Jak co roku, również i teraz firmy, działające na rynku komputerowym, bardzo niechętnie udostępniają swoje dane za 1992 r. Niektóre nie chcą ujawniać danych ekonomicznych z uwagi na fiskusa, który łatwiej zobaczy źdźbło w oku "prywaciarza" niż belkę w oku "budżetówki".

Jak co roku, również i teraz firmy, działające na rynku komputerowym, bardzo niechętnie udostępniają swoje dane za 1992 r. Niektóre nie chcą ujawniać danych ekonomicznych z uwagi na fiskusa, który łatwiej zobaczy źdźbło w oku "prywaciarza" niż belkę w oku "budżetówki".

Są takie, które najpierw zadają pytanie: "a ile powiedziała konkurencja?" Inni wreszcie podają swoje wyniki w atmosferze bardzo głębokiej konspiracji. Co ciekawe, firmy zachodnie, które we własnej ojczyźnie publikują pełne informacje o swojej kondycji, w naszym kraju również pozwalają sobie na komfort milczenia. Pytanie za 12,85 mln DM: ile wynosi obrót Siemensa-Nixdorfa w Polsce? I drugie pytanie, tym razem za 55 mln USD: ile wynoszą obroty IBM w Polsce?

Druga cyfra po przecinku

Ponieważ zeznania podatkowe spółek z o.o. nie są jawne, jedynym kryterium prawdziwości podanych liczb mogłoby być zaufanie. Polecamy naszym Czytelnikom jeszcze inne kryterium wiarygodności: ile cyfr po przecinku podaje w swoim wyniku dana firma i jak bardzo okrągłą liczbą jest ten wynik.

Zatrudnienie

Problem zatrudnienia w firmach komputerowych wymagałby głębokiej analizy. Wydaje się, że stosunkowo największą wydajność sprzedaży na jednego pracownika osiągają w naszym kraju, podobnie jak w latach ubiegłych, firmy o profilu prawie czysto sprzętowym, takie jak: Optimus, JTT, Protech czy ICL. Zdecydowanie mniejszą wydajność mają domy software'owe: Softbank, MacroSoft i CSBI - wymienione tutaj w kolejności udziału oprogramowania w ich sprzedaży. Zadziwiająco niski iloraz sprzedaży do liczby zatrudnionych ujawniają niektóre firmy, integrujące rolę dostawcy sprzętu i oprogramowania. Są dwie interpretacje tego zjawiska: albo być integratorem jeszcze się nie opłaca, albo wpływy z tytułu integracji są rozpisywane na kontach innych dealerów.

Jakie podatki takie wyniki

Przedstawiane wyniki zaczęliśmy zbierać podczas targów Komputer Expo '93. Zamierzenie okazało się nieco za trudne do pełnej realizacji. Obecna polityka podatkowa ciągle zachęca do sztucznego fakturowania wyników finansowych. W związku z tym, nie na ich podstawie prognozuje się strategię rozwoju firm. Jest szansa, że po poznańskim Infosystemie '93, będziemy w stanie przedstawić naszym Czytelnikom o wiele pełniejsze rezultaty, niż obecnie. Ale to zależy także od otwartości kolejnych respondentów naszych ankiet.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200