Ciągle nie ma e-faktury

Rozporządzenie ministra finansów o zasadach stosowania faktur elektronicznych, towarzyszące ustawie o podatku VAT, które miało ukazać się najpierw w marcu, potem w kwietniu, później "najpóźniej w maju", nadal pozostaje na etapie projektu.

Rozporządzenie ministra finansów o zasadach stosowania faktur elektronicznych, towarzyszące ustawie o podatku VAT, które miało ukazać się najpierw w marcu, potem w kwietniu, później "najpóźniej w maju", nadal pozostaje na etapie projektu.

Przedstawiciele MF zapewniają jednak, że jest to wynik pojawienia się licznych uwag w drodze konsultacji rozporządzenia. Kluczowym punktem jest tutaj decyzja, czy wszystkie faktury VAT powinny być opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym. MF wcześniej było skłonne przystać na rozwiązania hybrydowe, w których taki obowiązek miałby dotyczyć jedynie faktur dotyczących płatności o wysokiej wartości, bądź też stosowanie bezpiecznego podpisu miałoby być fakultatywne (a np. jedynie konieczne byłoby ich stemplowanie znacznikiem czasu).

Firmy faktoringowe (zajmujące się obsługą płatności, skupowaniem faktur, przejmowaniem ryzyka płatniczego itp.) zdecydowanie jednak opowiedziały się za tym, by wszystkie faktury musiały być opatrywane bezpiecznym e-podpisem (bez tego trudno udowodnić przed sądem niezaprzeczalność ich wystawienia) - a z opinią tego środowiska MF musi się liczyć. Uwzględniony musi również zostać interes dużych podmiotów wystawiających ogromne liczby faktur (np. operatorzy telekomunikacyjni). Tradycyjne rozwiązania do składania podpisu elektronicznego (bezpieczne urządzenie składające się z oprogramowania i komponentu technicznego w postaci czytnika kart procesorowych) mogą wymagać nawet do 5 s do złożenia bezpiecznego e-podpisu. Akceleratory sprzętowe pozwalają na uzyskiwanie kilkuset podpisów na sekundę, a ich łączenie umożliwia dowolne multiplikowanie tej liczby.

Podczas Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego w Międzyzdrojach firma Microsoft, przy okazji działającego rozwiązania obsługi e-faktur w ramach oprogramowania wspomagającego pracę przedsiębiorstwa, zaprezentowała interesujące szacunki, według których stosowanie faktury elektronicznej jest tańsze niż faktury papierowej o ponad 10 razy (przyjęto koszty korespondencji papierowej, pracy, jak również obsługi faktur oraz podpisów elektronicznych) w firmie, która w skali miesiąca przetwarza ok. 2 tys. faktur.


TOP 200