Chmury w zasięgu ręki

Konferencja Cloud Computing i Wirtualizacja 2010, poświęcona technologii i usługom przetwarzania w chmurze, pokazała, że praktycznie każda firma może z tych usług skorzystać. Migrację do usług świadczonych w modelu cloud należy jednak przeprowadzić we właściwy sposób, uwzględniając specyfikę firmy.

Charakterystyka usług przetwarzania w modelu cloud sprawia, że nadają się one prawie do każdej organizacji, jednak czynniki, które kierują decydentami przy podejmowaniu inicjatywy ich wdrożenia, mogą być różne. Argumentem dla działu informatyki może być zmniejszenie czasu poświęcanego utrzymaniu infrastruktury przedsiębiorstwa, głównego informatyka lub dyrektora finansowego zainteresuje przede wszystkim redukcja kosztów związanych ze świadczeniem usług przez dział IT, a także priorytet dla kluczowych inicjatyw biznesowych. Z kolei dla zarządu bardzo ważną cechą jest poprawa elastyczności przedsiębiorstwa, przyspieszenie dostarczania zasobów, co przekłada się na szybszą odpowiedź firmy na potrzeby rynku. Natomiast dyrektor handlowy może być zainteresowany dostępem do aplikacji dla swoich pracowników z urządzeń mobilnych, takich jak służbowe telefony komórkowe klasy smartphone.

Jeden z klientów - korzystających z naszych usług cloud computing - dzięki zamianie wydatków CAPEX na OPEX zredukował koszty TCO o 30%. A wszystko dzięki udostępnieniu własnym użytkownikom "prywatnego sklepu" z gotowymi aplikacjami, które mogą wybierać i do woli korzystać.

Mark Wigington, Orange Cloud

"Od strony finansowej występuje różnica - usługi cloud computing podlegają rozliczeniu za rzeczywiste zużycie zasobów i są finansowane w modelu OPEX. Charakteryzują się liniowym przyrostem kosztów w miarę wzrostu zapotrzebowania, tymczasem w tradycyjnym modelu występują okresy niedoszacowania i przeszacowania zasobów oraz koszty wejścia, związane z inwestycją w licencje i sprzęt" - mówi Robert Gajda, Business Development Manager w firmie Microsoft Poland.

Niemniej jednak jedną z ważniejszych zalet jest nie tylko zmiana sposobu rozliczania i finansowania, ale benefity związane ze zmniejszeniem potrzeb zarządzania infrastrukturą, znaczące przyspieszenie dostarczania zasobów dla biznesu oraz łatwe osiągnięcie wysokiej niezawodności i dostępność najnowszych technologii także dla małych projektów. Gdyby wskazać potrzeby biznesowe, które szczególnie silnie kierują wykorzystywaniem technologii cloud computing, warto wymienić:

- okresowe zapotrzebowanie na zasoby

- elastyczną alokację oraz potrzebę zapewnienia skalowalności i wysokiej dostępności

- możliwość obsługi nawet przy bardzo dużym wzroście obciążenia, w tym także podczas nieprzewidywalnych szczytów.

Desktop z chmury

Usługi cloud computing podlegają rozliczeniu za rzeczywiste zużycie zasobów i są finansowane w modelu OPEX.

Robert Gajda, Business Development Manager w Microsoft Poland

Organizacja może korzystać z wielu usług w modelu cloud. Od poczty elektronicznej i firmowej komunikacji, poprzez hostowanie stron WWW, serwerów aplikacyjnych, aż do kompletnych rozwiązań, takich jak systemy ERP. Jedną z ciekawszych ofert jest IBM Smart Business Desktop Cloud, która umożliwia wykorzystanie jednego z czterech modeli desktopów "z chmury" - wirtualnego klienta, współdzielone usługi, strumieniowanie aplikacji oraz usługę public desktop.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200