Chmury publiczne, prywatne i hybrydowe

Chmura jest bardzo pojemnym pojęciem, określającym mechanizmy przetwarzania danych w środowiskach zwirtualizowanych, odznaczających się dużymi możliwościami skalowania i szybkością uruchamiania nowych usług. Z jej dobrodziejstw można skorzystać na kilka sposobów.

Skala wykorzystania usług cloud computing ma wzrosnąć do roku 2016 aż pięciokrotnie. Ma na to wpływ coraz większe zapotrzebowanie na powierzchnię do przechowywania danych. Dość wspomnieć, że 90% danych obecnie zgromadzonych w systemach informatycznych powstało na przestrzeni dwóch ostatnich lat. Do końca 2014 roku na jednego pracownika będzie przypadać statystycznie 3,3 urządzenia podłączonego do sieci. Tradycyjne podejście do alokacji zasobów IT w obliczu tak ogromnego wzrostu staje się więc niewystarczające - po pierwsze, ze względu na mało dynamiczne skalowanie zasobów, a po drugie, ze względu na ich powolne udostępnianie, wymagające żmudnej konfiguracji i zamawiania sprzętu czy oprogramowania. Niezależnie od miejsca zlokalizowania chmury niezbędne są mechanizmy automatyzacji i skalowania usług.

Chmury publiczne, prywatne i hybrydowe

Usługi udostępniane przez platformę chmury publicznej

Chmura okazała się w ciągu ostatnich lat pojęciem znaczeniowo bardzo szerokim i także bardzo często nadużywanym. O chmurze mówimy w sytuacji, gdy pewna część zasobów IT firmy jest przenoszona do dostawcy zewnętrznego zapewniającego je w formie usługi. Dodatkowo tego typu usługi wyróżniają się wysoką skalowalnością w postaci dużych zapasów zasobów, które mogą posłużyć do elastycznej rozbudowy dostępnych dla klienta zasobów. W szczególności usługodawcą może być sam dział IT firmy - wtedy mówimy o chmurze prywatnej.

Zobacz również:

Skalowalność w chmurze oznacza możliwość szybkiego alokowania zasobów. Może to się odbywać ręcznie za pomocą opcji konfiguracyjnych lub automatycznie, w miarę wzrostu zapotrzebowania na moc. Szybkość uruchamiana nowych usług to jeden z głównych powodów przemawiających za korzystaniem z rozwiązań chmurowych. Przykładowo, czas przygotowania nowego serwera wirtualnego to około 5 minut. Przygotowanie go w tradycyjny sposób albo nawet w środowisku zwirtualizowanym trwa wielokrotnie dłużej. Co ważne, za pomocą narzędzi chmurowych bardzo szybko można go "sklonować", zmienić konfigurację czy zgrupować z innymi, w celu replikacji lub równoważenia obciążenia.

Usługi w chmurze publicznej

Zasoby IT w powyższej definicji mogą być związane z infrastrukturą, oprogramowaniem, a także zarządzaniem poszczególnymi elementami IT.

Kolokacja to udostępnianie miejsca na sprzęt klienta przez firmę, która zwykle zapewnia także rozwiązania sieciowe (przełączniki, routery) oraz łącze internetowe. Tego typu usługi były świadczone dużo wcześniej, niż w słowniku IT pojawiło się pojęcie chmury. Kolokacja spełnia jednak kilka warunków powyższej definicji, dlatego mieści się w szerokim pojęciu usług chmurowych.

IaaS (Infrastructure as a Service) polega na udostępnianiu przez usługodawców - oprócz miejsca w serwerowni i łącza - także serwerów oraz innych urządzeń. Serwery mogą być rozumiane w tym przypadku jako maszyny fizyczne lub wirtualne. Ta odmiana usług nosi też nazwę HaaS (Host as a Service). W tej "warstwie" oferowane są także takie usługi, jak sieci wirtualne, wirtualne sieci prywatne (VPN), mechanizmy równoważenia obciążenia oraz CDN (Content Delivery Network) - zoptymalizowanego dostarczania treści na poziomie sieciowym.


TOP 200