Chmury publiczne, prywatne i hybrydowe

Chmura hybrydowa

W sytuacji, gdy łatwo odseparować zasoby danych, które muszą pozostać prywatne, od zasobów, dla których wymagania są mniej rygorystyczne, warto zastanowić się nad uruchomieniem rozwiązania hybrydowego. W tym przypadku część krytycznych zasobów znajduje się w firmie w ramach jej danych lub rozwiązania chmury prywatnej, a dodatkowe zasoby w chmurze publicznej.

Dla przykładu, dane klientów i system CRM dla dużego systemu e-Commerce są przetwarzane i analizowane przez narzędzia wewnątrz firmy, a sam sklep internetowy jest uruchomiony w ramach chmury publicznej. Dzięki temu można praktycznie dowolnie skalować front-end sklepu, tak aby zapewnić dostępność witryny dla zwiększającej się widowni. Dostępne w ramach platformy chmurowej narzędzia do równoważenia obciążenia i replikacji danych zapewniają nieprzerwany dostęp klientów do witryny. Na wypadek nieoczekiwanego przyrostu zainteresowania serwisem, w prosty sposób, za pomocą portalu zarządzania usługami, rezerwujemy nowe zasoby do puli.

Zobacz również:

Chmury publiczne, prywatne i hybrydowe

Lista usług uruchomionych w ramach chmury. Interfejs może być identyczny w chmurze publicznej i prywatnej

Dane o zamówieniach oraz inne krytyczne dla biznesu informacje, których nie chcemy wyprowadzać poza organizację, są analizowane na miejscu w firmie. Dostęp do zasobów w chmurze zapewniany jest przez mechanizmy VPN i inne bezpieczne połączenia. Jeśli pozwala na to polityka bezpieczeństwa, możliwe jest także wykorzystanie mocy obliczeniowej alokowanej w chmurze publicznej do analizy danych z pamięci masowych, które pozostają w sieci lokalnej.

Chmura hybrydowa stanowi więc rozsądny kompromis dla organizacji, które chcą korzystać z zalet rozwiązań cloud przy jednoczesnym zachowaniu rygorystycznej polityki bezpieczeństwa danych.

Podsumowanie

Rozwiązania dla chmury publicznej i prywatnej stają się coraz bardziej zunifikowane, tak aby z zalet chmury można było korzystać na wiele sposobów za pomocą podobnych narzędzi. Oczywiście, nic nie zastąpi znacznie większych zasobów, jakie stoją za usługami operatorskimi. Jednak pozwala to na stopniową adaptację usług chmurowych w organizacji w sytuacji, gdy obecnie nie możemy pozwolić sobie jeszcze na pełne przejście do publicznego modelu usługowego. Nawet najwięksi gracze rynkowi nie są jeszcze przekonani co do ostatecznego kształtu rynku, dlatego powstały modele uzupełniające - prywatny i hybrydowy oraz przeznaczone na te rynki rozwiązania programowe i sprzętowe. Wszystko po to, aby osiągnąć najważniejszą zaletę chmury - elastyczność działania i przez to elastyczność całego IT z punktu widzenia biznesowych potrzeb przedsiębiorstwa.


TOP 200