Chmurowa usługa chroniąca firmy przed atakami spear phishing

Barracuda ogłosiła wprowadzenie na rynek Barracuda Sentinel, rozwiązania opartego na sztucznej inteligencji, zapewniającego ochronę w czasie rzeczywistym przed atakami typu spear phishing.

Sentinel jest dostarczany jako usługa w chmurze i wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu ochrony przed atakami typu "spear phishing", próbami podszywania się pod inne osoby oraz włamaniami do poczty.

Usługa łączy trzy warstwy: technologię sztucznej inteligencji, wykrywanie fałszywych domen oraz szkolenie z ochrony przed oszustwami w jedno rozwiązanie, chroniące przed takimi spersonalizowanymi atakami. Sentinel komunikuje się z platformami komunikacyjnymi, takimi jak Microsoft Office 365, co pozwala uzyskać dostęp do bieżących i historycznych danych wymaganych w celu zrozumienia istniejących wzorców komunikacyjnych w danej organizacji i zapobiec próbom podszywania się.

Zobacz również:

Barracuda Sentinel bada informacje płynące z wielu sygnałów, identyfikując unikalne wzorce komunikacyjne cechujące każdą firmę, a także analizuje treść wiadomości pod kątem obecności informacji wrażliwych. Rozwiązanie łączy te dane, aby określić z dużą precyzją, czy dana wiadomość e-mail jest częścią ataku typu "spear phishing".

Rozwiązanie potrafi wykrywać fałszywe domeny oraz chroni przed tego typu oszustwami poprzez ustanowienie standardów DMARC (Domain-based Message Authentication Reporting & Conformance). Mechanizmy DMARC pozwalają firmom monitorować wiadomości wysyłane z ich domeny, dbają o to, aby prawdziwa korespondencja elektroniczna docierała do celu oraz zapobiegają wysyłaniu nieupoważnionych wiadomości z domen firmy.

Barracuda Sentinel korzysta z danych uzyskanych ze swoich systemów uczenia się w celu zidentyfikowania osób w organizacji, które są najbardziej zagrożone atakiem. Po ich ustaleniu, oferuje zestaw narzędzi umożliwiających okresowe i automatyczne szkolenie i testowanie takich pracowników w kwestiach bezpieczeństwa za pomocą symulowanych ataków typu "spear phishing".

Oprogramowanie Barracuda Sentinel jest dostępne od dwóch dni dla użytkowników pakietu Microsoft Office 365.


TOP 200