Chmura w administracji według GIODO

Do kwietnia 2014 roku powstać ma ekspertyza określająca prawne aspekty wdrożenia chmury obliczeniowej w polskiej administracji publicznej.

Chmura w administracji według GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przygotował dokument, w którym wymieniono najważniejsze zalecenia dotyczące wykorzystania chmury obliczeniowej. Z „Dekalogu chmuroluba”, opublikowanego na stronie internetowej GIODO, można się dowiedzieć między innymi, że każdy podmiot publiczny przekazujący choćby część swoich zasobów do chmury będzie musiał zobligować dostawcę usługi do przekazania kompletu informacji na temat fizycznej lokalizacji serwerów przetwarzających te dane.

Ten sam dostawca usług musi także dostarczyć komplet informacji na temat swoich podwykonawców i instytucji działających przy realizacji usługi. Każdy z podwykonawców powinien tymczasem być objęty takimi samymi klauzulami umownymi jak sam dostawca usług chmurowych. GIODO podkreśla przy tym, że podmiot publiczny nie powinien się wiązać z pojedynczym dostawcą usług chmurowych. Wojciech Wiewiórowski wspomina ponadto, że „niedopuszczalna jest sytuacja, w której jakikolwiek dostarczyciel chmury – nawet jeśli sam jest podmiotem publicznym – decydowałby o celach i sposobach przetwarzania danych niezależnie od instrukcji ze strony administratora danych osobowych”. Krótko mówiąc, podmiot publiczny musi być wyłącznym administratorem danych osobowych przekazanych do chmury.

Zobacz również:

Ekspertyza określająca prawne aspekty wprowadzenia chmury w administracji publicznej powstać ma na początku przyszłego roku. W kwietniu 2014 r. ma ją otrzymać Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Pod uwagę musi być brane także ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które Unia Europejska zamierza wprowadzić w przyszłym roku.

Best in Cloud 2013

Computerworld zaprasza do udziału w konkursie i konferencji poświęconym najlepszym praktykom w zarządzaniu usługami Cloud Computing.

Best in Cloud to niezależny, organizowany przez redakcję Computerworld i CIO konkurs, którego celem jest wyłonienie firm i organizacji o wyjątkowych osiągnięciach w zastosowaniach Cloud Computingu.

Best in Cloud to zarazem hasło konferencji zaplanowanej na 19 listopada w Warszawie, podczas której finaliści konkursu przedstawią swoje osiągnięcia. W trakcie konferencji Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Wojciech Wiewiórowski przedstawi prawne możliwości i ograniczenia składowania w chmurze informacji zawierających dane osobowe. Przewidzieliśmy także wystąpienia dyrektorów informatyki firm, które w sposób dojrzały operują rozwiązaniami Cloud Computing, a także panele dyskusyjne o przyszłości i wyzwaniach stojących przed rynkiem i technologiami chmurowymi.

Więcej informacji:

http://www.computerworld.pl/konferencja/BestinCloud/tematyka

Aby wziąć udział w konkursie Best in Cloud, zgłoś swój projekt:

http://www.computerworld.pl/konferencja/KonkursCloud


TOP 200