Chmura nowych przychodów dla firm telekomunikacyjnych

Cloud computing dla operatorów telekomunikacyjnych jest szansą na dywersyfikację źródeł przychodów.

Chmura od operatora - korzyści dla firm

- Szybkie i pojemne sieci umożliwiające płynne działanie usług

- Nowoczesne data centers zapewniające stabilność i bezpieczeństwo danych

- Usługi dodatkowe obejmujące wsparcie telefoniczne, integrację

- Atrakcyjna cena wynikająca ze skali działalności operatora

- Jedna faktura za wszystkie usługi

Podstawowa działalność operatorów telekomunikacyjnych nie gwarantuje im już dynamicznego wzrostu. Rynki, na których działają, nasycają się podstawowymi usługami telekomunikacyjnymi. Także liczba klientów nie rośnie już z dotychczasową dynamiką. Spadają ceny usług, co wymusza konsolidację firm. Dotyka to zarówno operatorów stacjonarnych, jak i komórkowych. Dlatego operatorzy starają się wprowadzać nowe, dodatkowe usługi, które coraz częściej budują i świadczą w modelu chmurowym. Wykorzystują do tego własne zasoby, dlatego mają szansę na zajęcie istotnej pozycji na rynku, który zmienia się wraz z upowszechnieniem modelu cloud computing.

Odpowiednie przygotowanie

"Własne zasoby to przede wszystkim odpowiednio szybkie sieci i pojemne centra danych budowane przez lata, wdrażanie technologii wirtualizacyjnych, doświadczenie zdobyte w obsłudze projektów dla konkretnych klientów" - mówi Daniel Szcześniewski, kierownik działu zarządzania produktami w GTS Poland. W jego firmie opracowanie oferty cloud computing dla klientów korporacyjnych trwało około roku. Obecnie GTS Poland koncentruje się na świadczeniu z własnej chmury usług pojedynczych wirtualnych serwerów lub całych wirtualnych centrów danych dla korporacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Elementy te są dostępne jako chmura publiczna i rozliczane według cennika.

Zobacz również:

Operator udostępnia także chmury prywatne w indywidualnych kontraktach. Przygotowuje się do wprowadzenia w modelu usługowym przechowywania danych i tworzenia kopii zapasowych (storage&backup). Dzięki wykorzystaniu możliwości swojego data center firma liczy, że sprzedaż nowych usług zapewni jej wzrost organiczny. "Cloud computing jest naturalną ścieżką rozwoju dla dostawców usług data center. Aby dziś myśleć o świadczeniu usług chmurowych, należało podejmować odpowiednie decyzje kilka lat temu" - ocenia Daniel Szcześniewski.

Przebudowę swojej infrastruktury przeprowadziła także Telekomunikacja Polska. Jej spółka zależna Integrated Solutions będzie oferować usługi cloud computing z wykorzystaniem łódzkiego Centrum Przetwarzania Danych TP.

Zagrożenie dla dostawców oprogramowania

Zainteresowanie operatorów modelem cloud computing dostrzegają dostawcy oprogramowania dla sektora telekomunikacyjnego. "Obserwujemy to od około dwóch lat" - mówi Piotr Machnik, szef Centrum Rozwoju Biznesu w sektorze Telekomunikacja w Comarchu. Jego zdaniem operatorzy wcześniej woleli obniżać swoje koszty, aby zachować pożądaną zyskowność, konsolidować procesy biznesowe, nie wchodzić w niskomarżowe produkty, sięgać po outsourcing. Obniżanie kosztów ma jednak granice. Dziś, aby zachować zyskowność i klientów, decydują się wejść w usługi dodane. "Dzięki inwestycjom w sieci typu Next Generation Networksi 4G operatorzy dysponują technologią która gwarantuje, że aplikacja w chmurze dostarczona na terminal klienta zadziała z odpowiednią jakością tak aby klient mógł spokojnie i bezpiecznie skorzystać z tego, za co zapłacił" - podkreśla Piotr Machnik. Cloud computing zwiększa liczbę usług i pakietów oferowanych przez operatora - jego własnych lub zagregowanych z produktami zewnętrznych dostawców. Firma potrzebuje narzędzi, aby nad tym zapanować. "Do tego niezbędny okazuje się centralny katalog produktów, systemy sprzedaży on-line, systemy odpowiedzialne za automatyczne rozliczenie się z dostawcami i partnerami (revenue sharing) i aktywację usług w czasie rzeczywistym (provisioning)" - wymienia Piotr Machnik. Dla swojego kluczowego zasobu, czyli sieci, operator też potrzebuje odpowiedniego oprogramowania, które wspomoże zarządzanie parametrami jakościowymi (Quality of Service, Policy Management ) czy umowami typu Service Level Agreement.

Wejście operatorów w cloud computing wymaga od nich zmiany myślenia strategicznego, otwarcia się na współpracę, często z niedawnymi konkurentami, tworzenia ekosystemu rozwiązań. "Dotychczas operatorzy strzegli dostępu do swojej bazy klientów" - mówi Piotr Machnik. Z kolei w interesie dostawców oprogramowania leży szukanie aliansów z operatorami i poszerzanie kanałów sprzedaży. Dotyczy to szczególnie niedużych dostawców, którzy, mając nowoczesny produkt wertykalny, nie są w stanie zainwestować we własne datacenter, czy kosztowną promocję swojego produktu. Natomiast dostawcy, którzy do tej pory nie przygotowali wersji chmurowych, znajdą się pod presją utraty rynku. Ich miejsce może zająć właśnie operator telekomunikacyjny, który ma dużą bazę klientów. Niewykluczone, że w ten sposób będzie także krok po kroku podbierać segmenty rynku dotychczas zarezerwowane dla firm IT, stając się dostawcą kompletnych usług teleinformatycznych.

Nie tylko infrastruktura

Comarch, sam będąc dostawcą oprogramowania w chmurowym modelu, ma także doświadczenia we współpracy z operatorami w tym zakresie. Od połowy 2011 w e-sklepie Netii, w którym operator udostępnia produkty i usługi zewnętrznych partnerów, znalazł się także pakiet Comarch iOPT!MA24 - program finansowo-księgowy dostępny przez przeglądarkę internetową oraz iBard24 - dysk internetowy z kopią bezpieczeństwa na zewnętrznych serwerach Comarch Data Center.

Netia wprowadziła do swojej oferty także inne usługi oparte na cloud computing, które adresuje do małych i średnich firm. We współpracy ze spółką CloudGroup, operatorem platformy ServeCloud, udostępnia wynajem wirtualnych serwerów (jako IaaS) pod nazwą Cloud Server. Z kolei dzięki współpracy z firmą Central Europe on Demand abonenci operatora mogą skorzystać z oprogramowania Unified Communications firmy Microsoft (jako SaaS), opłacając rachunek co miesiąc na jednej fakturze z innymi usługami.

Pakiet aplikacji Office 365 na polskim rynku jest dostępny w ofercie m.in. UPC oraz Polkomtela. Rola operatorów jest w tym przypadku inna niż w Netii. Pakiet Office 365 jest serwowany z data centers Microsoftu. UPC i Polkomtel dostarczają swoje usługi dodane, takie jak pierwszą linię wsparcia z wykorzystaniem własnych infolinii. Z kolei Polkomtel, współpracując z firmą ATM Systemy Informatyczne, dostarcza głos do aplikacji Lync.

Dostępne obecnie u operatorów oprogramowanie biznesowe ogranicza się do podstawowych aplikacji zewnętrznych partnerów, chociaż opracowanie prostych aplikacji nie powinno przekraczać możliwości dużej firmy telekomunikacyjnej. Bardziej skomplikowane systemy wspierające zarządzanie pozostają na razie domeną ich producentów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200