Chirurgia przez kamerę

W trakcie obchodów 100 lecia krakowskiego szpitala Bonifratów przeprowadzono wideokonferencję z zabiegu chirurgicznego. Za pomocą kamer, wideoserwerów, transkoderów i elementów sieci LAN sygnał trafił do kilku sal konferencyjnych rozlokowanych w różnych segmentach szpitala. Wydarzenie pod patronatem Premiera RP przyciągnęło uwagę zebranych, przybyłych z całego kraju.

Transmisję z operacji zrealizowano w systemie telewizji dozorowanej CCTV IP (Circuit-Closed TV), z wykorzystaniem urządzeń firmy ACTi (integratorem rozwiązania była spółka Dipol). W sali zabiegowej znajdowały się dwa wideoserwery SED-2100R, odpowiadające za kompresje sygnału analogowego do strumienia MPEG-4. Jeden z serwerów podłączono do ruchomej kamery, filmującej chirurga wykonującego zabieg, a drugi do kamery statycznej skierowanej na ekran monitora, na którym można było obserwować przebieg operacji. W salach konferencyjnych, do których miał dotrzeć sygnał audiowizualny, znajdowały się transkodery SED-3200 (po dwa na pomieszczenie), podpięte bezpośrednio do projektorów. Zadaniem urządzeń był odbiór i dekompresja strumienia danych MPEG-4 przesyłanego okablowaniem sieciowym. W czasie operacji możliwe było zadawanie pytań chirurgowi oraz słuchanie jego odpowiedzi.

Urządzenia wykorzystane do wideokonferencji umożliwiały rejestrację obrazu w rozdzielczości D1 (720 x 576) z szybkością 25 klatek na sekundę. Zastosowanie kompresji MPEG-4 umożliwiło przesyłanie sygnału wideo wysokiej jakości w czasie rzeczywistym, przy relatywnie małym obciążeniu dostępnych przepustowości sieci.

Na świecie wideokonferencje z zabiegów operacyjnych są coraz bardziej popularne. Często umożliwiają one przeprowadzanie konsultacji, w czasie rzeczywistym, z najbardziej uznanymi autorytetami z danej dziedziny medycyny.