Chiny pracują nad własnym interfejsem BCI

Chiny starają się konkurować z amerykańską firmą Neuralink i zdecydowały się powołać do życia specjalny komitet, która ma opracować standardy definiujące parametry techniczne interfejsu mózg-komputer (znanego pod skrótem BCI; od słów Brain Computer Interface) oraz podjąć produkcję takich urządzeń.

Komitet Techniczny ds. Standaryzacji Interfejsu Mózg-Komputer został powołany do życia przez chińskie Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych. Ma on opracować zasady działania interfejsu BCI podobnego do tego, który został zbudowany przez należącą do Elona Muska firmę Neuralink. Standardy będą obejmować szereg aspektów pracy takiego interfejsu, w tym sposobu gromadzenia i przechowywania informacji odbieranych od mózgu oraz budowy łącz przesyłających takie dane.

BCI to stosunkowo nowy obszar badań technicznych, w którym sygnały z mózgu wykorzystywane są do sterowania urządzeniami zewnętrznym, takim jak komputer czy sztuczne kończyny. Duże dokonania ma w tej dziedzinie firma Neuralink, która powstała osiem lat temu i pracuje nad wszczepialnymi do mózgu implantami, które mają w przyszłości ułatwić życie osobom dotkniętym czterokończynowym porażeniem. Istnieje nadzieja, że technologia taka pozwoli im w przyszłości poruszać się samodzielnie.

Zobacz również:

  • JEDEC kończy prace nad standardem HBM4
  • Chińscy pracownicy Microsoftu muszą się przesiąść na smartfony iOS

W Chinach nad technologią taką pracuje utworzona kilka miesięcy temu firma Beijing Xinzhida Neurotechnology. Opracowała ona implant mózgowy noszący nazwę Neucyber, który został przetestowany na małpach. Pierwsze testy pokazały, że małpy są w stanie dzięki takiemu implantowi poruszać robotycznym ramieniem. Chiny chwalą się iż technologia została opracowana w szczegółach i jest pierwszym w Chinach rozwiązaniem BCI o wysokiej wydajności.

Oświadczenie to nie pozostawia wątpliwości co do tego, że Chiny zamierzają „przyspieszyć rozwój podobnych technologii, aby konkurować z zachodnimi konkurentami, takimi jak Neuralink. Ustanawiając jasne standardy i opracowując zasady współpracy między przemysłem i środowiskami akademickimi oraz rządem, Chiny mają nadzieję iż zwiększą swoje możliwości w tej dziedzinie i stawią czoła wiodącymi światowymi graczom, takimi jak wspomniana wcześniej firm Neuralink.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200