Chińczycy dali kredyt Play na budowę sieci 3,5G

P4, operator sieci Play, pozyskał od China Development Bank finansowanie w wysokości 490 mln euro. Zwiększyło to dotychczasowe zaangażowanie banku w spółkę do kwoty 640 mln euro.

Pozyskany kredyt jest uzupełnieniem 460 mln euro kapitału zainwestowanego przez akcjonariuszy spółki. Dzięki zawartemu porozumieniu, P4 w pełni zabezpieczył, łączną kwotą 1,1 mld euro, realizację biznesplanu.

"Pozyskane finansowanie pozwoli Play wybudować w ciągu 36 miesięcy najbardziej zaawansowaną technologicznie w Polsce sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - 3,5G HSDPA obejmującą swoim zasięgiem ponad 75% populacji" - przekonują przedstawiciele firmy. Umowa pozwala dodatkowo spółce na sfinansowanie rozwoju nowych produktów, zakup telefonów, modemów, rozbudowę systemów operacyjnych oraz rozwój infrastruktury IT.

Zobacz również:

"Play inicjuje modernizację polskiej infrastruktury telekomunikacyjnej, porównywalną jedynie z cyfryzacją stacjonarnych linii telekomunikacyjnych na początku lat 90. lub z obecnym programem budowy autostrad. Wybudujemy w Polsce największą i najbardziej nowoczesną infrastrukturę szerokopasmowego Internetu mobilnego w tej części Europy" - przekonuje Chris Bannister, prezes zarządu P4.


TOP 200